Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

: Mark helhedsvurdering - XML Representation

Raw xml | Download<Observation xmlns="http://hl7.org/fhir">
 <id value="MarkHelhedsvurdering"/>
 <meta>
  <profile
       value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/StructureDefinition/KLCommonCareSocialEvaluation"/>
 </meta>
 <text>
  <status value="generated"/>
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><b>Generated Narrative: Observation</b><a name="MarkHelhedsvurdering"> </a></p><div style="display: inline-block; background-color: #d9e0e7; padding: 6px; margin: 4px; border: 1px solid #8da1b4; border-radius: 5px; line-height: 60%"><p style="margin-bottom: 0px">Resource Observation &quot;MarkHelhedsvurdering&quot; </p><p style="margin-bottom: 0px">Profile: <a href="StructureDefinition-KLCommonCareSocialEvaluation.html">Evaluation</a></p></div><p><b>status</b>: final</p><p><b>code</b>: FSIII helhedsvurdering <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> (<a href="CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html">KLCommonCareSocialCodes</a>#54c4ffea-7caf-4edc-8aa9-ef6e0be26c4c; <a href="https://browser.ihtsdotools.org/">SNOMED CT</a>#225400002)</span></p><p><b>subject</b>: <a href="Patient-Mark.html">Patient/Mark</a> &quot; JENSEN&quot;</p><p><b>encounter</b>: <a href="Encounter-MarkogUdredningSygepleje.html">Encounter/MarkogUdredningSygepleje</a></p><p><b>effective</b>: 2020-06-05</p><p><b>performer</b>: <a href="Practitioner-HanneFraVisitationenAalborg.html">Practitioner/HanneFraVisitationenAalborg</a> &quot; SIMONSEN&quot;</p><p><b>value</b>: Mark har dårlig mobilitet, og derfor brug for hjælp til større rengøringsopgaver. Har fået konstateret et tryksår. Har hævede fødder som kan være udtryk for et cirkulatorisk problem. <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> ()</span></p></div>
 </text>
 <status value="final"/>
 <code>
  <coding>
   <system
       value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodes"/>
   <code value="54c4ffea-7caf-4edc-8aa9-ef6e0be26c4c"/>
  </coding>
  <coding>
   <system value="http://snomed.info/sct"/>
   <code value="225400002"/>
  </coding>
 </code>
 <subject>
  <reference value="Patient/Mark"/>
 </subject>
 <encounter>
  <reference value="Encounter/MarkogUdredningSygepleje"/>
 </encounter>
 <effectiveDateTime value="2020-06-05"/>
 <performer>
  <reference value="Practitioner/HanneFraVisitationenAalborg"/>
 </performer>
 <valueCodeableConcept>
  <text
     value="Mark har dårlig mobilitet, og derfor brug for hjælp til større rengøringsopgaver. Har fået konstateret et tryksår. Har hævede fødder som kan være udtryk for et cirkulatorisk problem."/>
 </valueCodeableConcept>
</Observation>