Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

: Andreas støttebehov - TTL Representation

Raw ttl | Download


@prefix fhir: <http://hl7.org/fhir/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sct: <http://snomed.info/id/> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

# - resource -------------------------------------------------------------------

 a fhir:Observation ;
 fhir:nodeRole fhir:treeRoot ;
 fhir:id [ fhir:v "AndreasStottebehov"] ; # 
 fhir:meta [
  ( fhir:profile [
fhir:v "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/StructureDefinition/KLCommonCareSocialEvaluation"^^xsd:anyURI ;
fhir:link <http://kl.dk/fhir/common/caresocial/StructureDefinition/KLCommonCareSocialEvaluation>   ] )
 ] ; # 
 fhir:text [
fhir:status [ fhir:v "generated" ] ;
fhir:div "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><p><b>Generated Narrative: Observation</b><a name=\"AndreasStottebehov\"> </a></p><div style=\"display: inline-block; background-color: #d9e0e7; padding: 6px; margin: 4px; border: 1px solid #8da1b4; border-radius: 5px; line-height: 60%\"><p style=\"margin-bottom: 0px\">Resource Observation &quot;AndreasStottebehov&quot; </p><p style=\"margin-bottom: 0px\">Profile: <a href=\"StructureDefinition-KLCommonCareSocialEvaluation.html\">Evaluation</a></p></div><p><b>status</b>: final</p><p><b>code</b>: FFB støttebehovsvurdering <span style=\"background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki\"> (<a href=\"CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html\">KLCommonCareSocialCodes</a>#effe55c7-572c-4a99-8fb4-2a9dda2f6572; <a href=\"https://browser.ihtsdotools.org/\">SNOMED CT</a>#225344000)</span></p><p><b>subject</b>: <a href=\"Patient-Andreas.html\">Patient/Andreas</a> &quot; HANSEN&quot;</p><p><b>effective</b>: 2020-08-12</p><p><b>performer</b>: <a href=\"Practitioner-BirteFraVisitationenMorsoe.html\">Practitioner/BirteFraVisitationenMorsoe</a> &quot; MATHIASSEN&quot;</p><p><b>value</b>: Andreas støttebehov er meget højt, når det drejer sig om relationer. Vedr. daglige rutiner er det mindre <span style=\"background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki\"> (<a href=\"CodeSystem-FFB.html\">FFB</a>#b99a0790-4d70-4152-b149-3fe58b745583 &quot;Højt støttebehov&quot;)</span></p></div>"
 ] ; # 
 fhir:status [ fhir:v "final"] ; # 
 fhir:code [
  ( fhir:coding [
fhir:system [ fhir:v "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodes"^^xsd:anyURI ] ;
fhir:code [ fhir:v "effe55c7-572c-4a99-8fb4-2a9dda2f6572" ] ;
fhir:display [ fhir:v "FFB støttebehovsvurdering" ]   ] [
a sct:225344000 ;
fhir:system [ fhir:v "http://snomed.info/sct"^^xsd:anyURI ] ;
fhir:code [ fhir:v "225344000" ]   ] )
 ] ; # 
 fhir:subject [
fhir:reference [ fhir:v "Patient/Andreas" ]
 ] ; # 
 fhir:effective [ fhir:v "2020-08-12"^^xsd:date] ; # 
 fhir:performer ( [
fhir:reference [ fhir:v "Practitioner/BirteFraVisitationenMorsoe" ]
 ] ) ; # 
 fhir:value [
a fhir:CodeableConcept ;
  ( fhir:coding [
fhir:system [ fhir:v "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFB"^^xsd:anyURI ] ;
fhir:code [ fhir:v "b99a0790-4d70-4152-b149-3fe58b745583" ] ;
fhir:display [ fhir:v "Højt støttebehov" ]   ] ) ;
fhir:text [ fhir:v "Andreas støttebehov er meget højt, når det drejer sig om relationer. Vedr. daglige rutiner er det mindre" ]
 ] . #