Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

: Andreas indsatsformål - JSON Representation

Raw json | Download


{
 "resourceType" : "Goal",
 "id" : "AndreasIndsatsformaal",
 "meta" : {
  "profile" : [
   "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/StructureDefinition/KLCommonCareSocialPurpose"
  ]
 },
 "text" : {
  "status" : "generated",
  "div" : "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><p><b>Generated Narrative: Goal</b><a name=\"AndreasIndsatsformaal\"> </a></p><div style=\"display: inline-block; background-color: #d9e0e7; padding: 6px; margin: 4px; border: 1px solid #8da1b4; border-radius: 5px; line-height: 60%\"><p style=\"margin-bottom: 0px\">Resource Goal &quot;AndreasIndsatsformaal&quot; </p><p style=\"margin-bottom: 0px\">Profile: <a href=\"StructureDefinition-KLCommonCareSocialPurpose.html\">Goal - Purpose</a></p></div><p><b>lifecycleStatus</b>: active</p><p><b>category</b>: Indsatsformål <span style=\"background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki\"> (<a href=\"CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html\">KLCommonCareSocialCodes</a>#424827b1-23aa-4848-962b-56ee47def560)</span></p><p><b>description</b>: Andreas ønsker en hverdag med venner og aktiviteter, så han har noget at stå op til og søde mennesker at være sammen med. Det er vigtigt for ham at være ren og pæn, og selv stå for det i videst mulig omfang. <span style=\"background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki\"> ()</span></p><p><b>subject</b>: <a href=\"Patient-Andreas.html\">Patient/Andreas</a> &quot; HANSEN&quot;</p><p><b>expressedBy</b>: <a href=\"Practitioner-BirteFraVisitationenMorsoe.html\">Practitioner/BirteFraVisitationenMorsoe</a> &quot; MATHIASSEN&quot;</p></div>"
 },
 "lifecycleStatus" : "active",
 "category" : [
  {
   "coding" : [
    {
     "system" : "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodes",
     "code" : "424827b1-23aa-4848-962b-56ee47def560",
     "display" : "Indsatsformål"
    }
   ]
  }
 ],
 "description" : {
  "text" : "Andreas ønsker en hverdag med venner og aktiviteter, så han har noget at stå op til og søde mennesker at være sammen med. Det er vigtigt for ham at være ren og pæn, og selv stå for det i videst mulig omfang."
 },
 "subject" : {
  "reference" : "Patient/Andreas"
 },
 "expressedBy" : {
  "reference" : "Practitioner/BirteFraVisitationenMorsoe"
 }
}