Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

: Andreas rengøring med notat - XML Representation

Raw xml | Download<Condition xmlns="http://hl7.org/fhir">
 <id value="ConditionCleaningWithNote"/>
 <meta>
  <profile
       value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/StructureDefinition/KLCommonCareSocialCondition"/>
 </meta>
 <text>
  <status value="generated"/>
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><b>Generated Narrative: Condition</b><a name="ConditionCleaningWithNote"> </a></p><div style="display: inline-block; background-color: #d9e0e7; padding: 6px; margin: 4px; border: 1px solid #8da1b4; border-radius: 5px; line-height: 60%"><p style="margin-bottom: 0px">Resource Condition &quot;ConditionCleaningWithNote&quot; </p><p style="margin-bottom: 0px">Profile: <a href="StructureDefinition-KLCommonCareSocialCondition.html">Condition</a></p></div><p><b>clinicalStatus</b>: Active <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> (<a href="http://terminology.hl7.org/5.0.0/CodeSystem-condition-clinical.html">Condition Clinical Status Codes</a>#active)</span></p><p><b>category</b>: Problem List Item <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> (<a href="http://terminology.hl7.org/5.0.0/CodeSystem-condition-category.html">Condition Category Codes</a>#problem-list-item)</span></p><p><b>severity</b>: Svært nedsat funktionsevne <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> (<a href="CodeSystem-FFB.html">FFB</a>#cae545f5-2813-4d79-98fc-0a7d770af3cd)</span></p><p><b>code</b>: Gøre rent <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> (<a href="CodeSystem-FFB.html">FFB</a>#8f32c948-41c4-49d7-8913-cdeede2e7fe1)</span></p><p><b>subject</b>: <a href="Patient-Andreas.html">Patient/Andreas</a> &quot; HANSEN&quot;</p><p><b>recordedDate</b>: 2020-08-12</p><p><b>asserter</b>: <a href="Practitioner-BirteFraVisitationenMorsoe.html">Practitioner/BirteFraVisitationenMorsoe</a> &quot; MATHIASSEN&quot;</p><p><b>note</b>: Andreas er blevet bedre til at rydde op og gøre rent efter sig, når han har spist. Ryddelighed og renlighed på værelset kræver fortsat meget støtte (By Practitioner/AnneFraHvidbjerghus)</p></div>
 </text>
 <clinicalStatus>
  <coding>
   <system
       value="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-clinical"/>
   <code value="active"/>
  </coding>
 </clinicalStatus>
 <category>
  <coding>
   <system
       value="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-category"/>
   <code value="problem-list-item"/>
  </coding>
 </category>
 <severity>
  <coding>
   <system value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFB"/>
   <code value="cae545f5-2813-4d79-98fc-0a7d770af3cd"/>
   <display value="Svært nedsat funktionsevne"/>
  </coding>
 </severity>
 <code>
  <coding>
   <system value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FFB"/>
   <code value="8f32c948-41c4-49d7-8913-cdeede2e7fe1"/>
   <display value="Gøre rent"/>
  </coding>
 </code>
 <subject>
  <reference value="Patient/Andreas"/>
 </subject>
 <recordedDate value="2020-08-12"/>
 <asserter>
  <reference value="Practitioner/BirteFraVisitationenMorsoe"/>
 </asserter>
 <note>
  <authorReference>
   <reference value="Practitioner/AnneFraHvidbjerghus"/>
  </authorReference>
  <text
     value="Andreas er blevet bedre til at rydde op og gøre rent efter sig, når han har spist. Ryddelighed og renlighed på værelset kræver fortsat meget støtte"/>
 </note>
</Condition>