Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

: MarkTryksårsindsats - TTL Representation

Raw ttl | Download


@prefix fhir: <http://hl7.org/fhir/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

# - resource -------------------------------------------------------------------

 a fhir:CarePlan ;
 fhir:nodeRole fhir:treeRoot ;
 fhir:id [ fhir:v "PressureUlcerIntervention"] ; # 
 fhir:meta [
  ( fhir:profile [
fhir:v "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/StructureDefinition/KLCommonCareSocialPlannedIntervention"^^xsd:anyURI ;
fhir:link <http://kl.dk/fhir/common/caresocial/StructureDefinition/KLCommonCareSocialPlannedIntervention>   ] )
 ] ; # 
 fhir:text [
fhir:status [ fhir:v "generated" ] ;
fhir:div "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><p><b>Generated Narrative: CarePlan</b><a name=\"PressureUlcerIntervention\"> </a></p><div style=\"display: inline-block; background-color: #d9e0e7; padding: 6px; margin: 4px; border: 1px solid #8da1b4; border-radius: 5px; line-height: 60%\"><p style=\"margin-bottom: 0px\">Resource CarePlan &quot;PressureUlcerIntervention&quot; </p><p style=\"margin-bottom: 0px\">Profile: <a href=\"StructureDefinition-KLCommonCareSocialPlannedIntervention.html\">PlannedIntervention</a></p></div><p><b>status</b>: active</p><p><b>intent</b>: order</p><p><b>subject</b>: <a href=\"Patient-Mark.html\">Patient/Mark</a> &quot; JENSEN&quot;</p><p><b>period</b>: 2020-05-30 --&gt; (ongoing)</p><p><b>created</b>: 2020-05-29</p><p><b>author</b>: <a href=\"Organization-HjemmesygeplejeSonderborg.html\">Organization/HjemmesygeplejeSonderborg</a> &quot;Hjemmesygepleje – visitation –hjemmehjælp, Sønderborg Kommune&quot;</p><blockquote><p><b>activity</b></p><p><b>outcomeReference</b>: <a href=\"Encounter-MarkogSaarsygeplejerske.html\">Encounter/MarkogSaarsygeplejerske</a></p><h3>Details</h3><table class=\"grid\"><tr><td>-</td><td><b>Code</b></td><td><b>Status</b></td><td><b>Performer</b></td><td><b>Description</b></td></tr><tr><td>*</td><td>Sårbehandling <span style=\"background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki\"> (<a href=\"CodeSystem-FSIII.html\">FSIII</a>#G1.39)</span></td><td>in-progress</td><td><a href=\"Organization-HjemmesygeplejeSonderborg.html\">Organization/HjemmesygeplejeSonderborg</a> &quot;Hjemmesygepleje – visitation –hjemmehjælp, Sønderborg Kommune&quot;</td><td>Tryksår på venstre ben skal tilses og behandles dagligt. Vigtigt at tjekke for infektion</td></tr></table></blockquote></div>"
 ] ; # 
 fhir:status [ fhir:v "active"] ; # 
 fhir:intent [ fhir:v "order"] ; # 
 fhir:subject [
fhir:reference [ fhir:v "Patient/Mark" ]
 ] ; # 
 fhir:period [
fhir:start [ fhir:v "2020-05-30"^^xsd:date ]
 ] ; # 
 fhir:created [ fhir:v "2020-05-29"^^xsd:date] ; # 
 fhir:author [
fhir:reference [ fhir:v "Organization/HjemmesygeplejeSonderborg" ]
 ] ; # 
 fhir:activity ( [
  ( fhir:outcomeReference [
fhir:reference [ fhir:v "Encounter/MarkogSaarsygeplejerske" ]   ] ) ;
fhir:detail [
fhir:code [
    ( fhir:coding [
fhir:system [ fhir:v "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/FSIII"^^xsd:anyURI ] ;
fhir:code [ fhir:v "G1.39" ] ;
fhir:display [ fhir:v "Sårbehandling" ]     ] )    ] ;
fhir:status [ fhir:v "in-progress" ] ;
   ( fhir:performer [
fhir:reference [ fhir:v "Organization/HjemmesygeplejeSonderborg" ]    ] ) ;
fhir:description [ fhir:v "Tryksår på venstre ben skal tilses og behandles dagligt. Vigtigt at tjekke for infektion" ]   ]
 ] ) . #