Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

: Andreas alment botilbud - XML Representation

Raw xml | Download<CarePlan xmlns="http://hl7.org/fhir">
 <id value="NySocialIndsats"/>
 <meta>
  <profile
       value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/StructureDefinition/KLCommonCareSocialCarePlan"/>
 </meta>
 <text>
  <status value="generated"/>
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><b>Generated Narrative: CarePlan</b><a name="NySocialIndsats"> </a></p><div style="display: inline-block; background-color: #d9e0e7; padding: 6px; margin: 4px; border: 1px solid #8da1b4; border-radius: 5px; line-height: 60%"><p style="margin-bottom: 0px">Resource CarePlan &quot;NySocialIndsats&quot; </p><p style="margin-bottom: 0px">Profile: <a href="StructureDefinition-KLCommonCareSocialCarePlan.html">CarePlan</a></p></div><p><b>status</b>: active</p><p><b>intent</b>: order</p><p><b>category</b>: Social indsats <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> (<a href="CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html">KLCommonCareSocialCodes</a>#4a297733-4d66-4726-a933-590d55cf91e0)</span></p><p><b>description</b>: Andreas plan for alment botilbud omfatter socialpædagogiske tiltag, med fokus på at klare sig selv i hverdagsaktiviteter, og opbygge relationer til personale og de andre beboere.</p><p><b>subject</b>: <a href="Patient-Andreas.html">Patient/Andreas</a> &quot; HANSEN&quot;</p><p><b>created</b>: 2020-08-12</p><p><b>careTeam</b>: <a href="CareTeam-AlmBotilbud.html">CareTeam/AlmBotilbud</a></p><p><b>addresses</b>: <a href="Condition-AndreasMaalgruppeUdviklingshamning.html">Condition/AndreasMaalgruppeUdviklingshamning</a></p><p><b>goal</b>: <a href="Goal-AndreasIndsatsformaal2.html">Goal/AndreasIndsatsformaal2</a></p></div>
 </text>
 <status value="active"/>
 <intent value="order"/>
 <category>
  <coding>
   <system
       value="http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodes"/>
   <code value="4a297733-4d66-4726-a933-590d55cf91e0"/>
   <display value="Social indsats"/>
  </coding>
 </category>
 <description
        value="Andreas plan for alment botilbud omfatter socialpædagogiske tiltag, med fokus på at klare sig selv i hverdagsaktiviteter, og opbygge relationer til personale og de andre beboere."/>
 <subject>
  <reference value="Patient/Andreas"/>
 </subject>
 <created value="2020-08-12"/>
 <careTeam>
  <reference value="CareTeam/AlmBotilbud"/>
 </careTeam>
 <addresses>
  <reference value="Condition/AndreasMaalgruppeUdviklingshamning"/>
 </addresses>
 <goal>
  <reference value="Goal/AndreasIndsatsformaal2"/>
 </goal>
</CarePlan>