Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
0.7.0 - CI Build Denmark flag

Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel - Local Development build (v0.7.0). See the Directory of published versions

: Andreas midlertidigt ophold - JSON Representation

Raw json | Download


{
 "resourceType" : "CarePlan",
 "id" : "FFBIndsats",
 "meta" : {
  "profile" : [
   "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/StructureDefinition/KLCommonCareSocialCarePlan"
  ]
 },
 "text" : {
  "status" : "generated",
  "div" : "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><p><b>Generated Narrative: CarePlan</b><a name=\"FFBIndsats\"> </a></p><div style=\"display: inline-block; background-color: #d9e0e7; padding: 6px; margin: 4px; border: 1px solid #8da1b4; border-radius: 5px; line-height: 60%\"><p style=\"margin-bottom: 0px\">Resource CarePlan &quot;FFBIndsats&quot; </p><p style=\"margin-bottom: 0px\">Profile: <a href=\"StructureDefinition-KLCommonCareSocialCarePlan.html\">CarePlan</a></p></div><p><b>status</b>: active</p><p><b>intent</b>: order</p><p><b>category</b>: Social indsats <span style=\"background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki\"> (<a href=\"CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html\">KLCommonCareSocialCodes</a>#4a297733-4d66-4726-a933-590d55cf91e0)</span></p><p><b>description</b>: Andreas plan for midlertidigt ophold omfatter socialpædagogiske tiltag, med fokus på at klare sig selv i hverdagsaktiviteter, og opbygge relationer til personale og de andre beboere. Ved indsatsens afslutning skal Andreas genvurderes mhp. at finde en permanent løsning, der tilsvarer Andreas funktionsniveau.</p><p><b>subject</b>: <a href=\"Patient-Andreas.html\">Patient/Andreas</a> &quot; HANSEN&quot;</p><p><b>period</b>: 2020-07-07 --&gt; (ongoing)</p><p><b>created</b>: 2020-07-06</p><p><b>author</b>: <a href=\"Organization-SocialOgSundhedMorsoe.html\">Organization/SocialOgSundhedMorsoe</a> &quot;Social og Sundhed, Morsø Kommune&quot;</p><p><b>careTeam</b>: <a href=\"CareTeam-MidlertidigtOpholdBotilbuddetHvidbjerghus.html\">CareTeam/MidlertidigtOpholdBotilbuddetHvidbjerghus</a></p><p><b>addresses</b>: <a href=\"Condition-AndreasMaalgruppeUdviklingshamning.html\">Condition/AndreasMaalgruppeUdviklingshamning</a></p><p><b>goal</b>: <a href=\"Goal-AndreasIndsatsformaal.html\">Goal/AndreasIndsatsformaal</a></p><blockquote><p><b>activity</b></p><p><b>outcomeReference</b>: <a href=\"Observation-AndreasStottebehov.html\">Observation/AndreasStottebehov</a></p><h3>Details</h3><table class=\"grid\"><tr><td>-</td><td><b>Code</b></td><td><b>Status</b></td></tr><tr><td>*</td><td>evaluering <span style=\"background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki\"> (<a href=\"CodeSystem-KLCommonCareSocialCodes.html\">KLCommonCareSocialCodes</a>#95ec4535-8fe8-4296-867c-35de421794cf)</span></td><td>completed</td></tr></table></blockquote></div>"
 },
 "status" : "active",
 "intent" : "order",
 "category" : [
  {
   "coding" : [
    {
     "system" : "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodes",
     "code" : "4a297733-4d66-4726-a933-590d55cf91e0",
     "display" : "Social indsats"
    }
   ]
  }
 ],
 "description" : "Andreas plan for midlertidigt ophold omfatter socialpædagogiske tiltag, med fokus på at klare sig selv i hverdagsaktiviteter, og opbygge relationer til personale og de andre beboere. Ved indsatsens afslutning skal Andreas genvurderes mhp. at finde en permanent løsning, der tilsvarer Andreas funktionsniveau.",
 "subject" : {
  "reference" : "Patient/Andreas"
 },
 "period" : {
  "start" : "2020-07-07"
 },
 "created" : "2020-07-06",
 "author" : {
  "reference" : "Organization/SocialOgSundhedMorsoe"
 },
 "careTeam" : [
  {
   "reference" : "CareTeam/MidlertidigtOpholdBotilbuddetHvidbjerghus"
  }
 ],
 "addresses" : [
  {
   "extension" : [
    {
     "url" : "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/StructureDefinition/ConditionRank",
     "valuePositiveInt" : 1
    }
   ],
   "reference" : "Condition/AndreasMaalgruppeUdviklingshamning"
  }
 ],
 "goal" : [
  {
   "reference" : "Goal/AndreasIndsatsformaal"
  }
 ],
 "activity" : [
  {
   "outcomeReference" : [
    {
     "reference" : "Observation/AndreasStottebehov"
    }
   ],
   "detail" : {
    "code" : {
     "coding" : [
      {
       "system" : "http://kl.dk/fhir/common/caresocial/CodeSystem/KLCommonCareSocialCodes",
       "code" : "95ec4535-8fe8-4296-867c-35de421794cf"
      }
     ]
    },
    "status" : "completed"
   }
  }
 ]
}