1.1.0 - Release

This page is part of the KLTerm (v1.1.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions

CodeSystem: FBOE

Official URL: http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE Version: 1.1.0
Active as of 2023-07-10 Computable Name: FBOE

Concepts used for standardizing documentation for Danish postpartum nursing/childrens health promotion program in schools (Da: Sundhedsplejen). The concepts are utilized in the National Database for Children and Youth (LDBU).

This Code system is referenced in the content logical definition of the following value sets:

  • This CodeSystem is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)

This code system http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/FBOE defines the following codes:

LvlCodeDisplayDefinition
17c8eceee-3591-497f-b78d-0d56eb046f35 Sundhedsplejefaglig indikatorIndikator brugt i sundhedsplejen, for på overordnede områder at evaluere barnets sundhed og trivsel.
2  bf5d7844-6175-41e1-a117-e5d60e755477 Indikator ifm. forebyggelsesindsats for småbørnIndikator anvendet ifm. sundhedsplejens forebyggelsesindsats for småbørn
3    2c39af9f-8e45-4c88-962f-e7a9e2cd31b6 Forælders psykiske tilstandObservation af psykisk tilstand når man er blevet forælder ifm. forebyggelsesindsats for småbørn
3    e88ddd81-4aa5-4c84-89fb-52de961a7c17 Signaler, reaktioner, kommunikationObservation af signaler, reaktioner, kommunikation ifm. forebyggelsesindsats for småbørn
3    0701a892-2e6b-4b76-a041-97ceda78f973 MotorikObservation af motorik ifm. forebyggelsesindsats for småbørn
3    bfc7062e-d529-4516-a698-fc87b339033a Søvn, døgnrytmeObservation af søvn, døgnrytme ifm. forebyggelsesindsats for småbørn
3    bee30064-8436-4762-83ed-e47d65f23fc6 Samvær, kontakt, forældre-barn relationObservation af samvær, kontakt, forældre-barn relation ifm. forebyggelsesindsats for småbørn
2  08a7b81a-3633-41ce-9e27-941ce3b4276b Indikator ifm. indskolingsundersøgelseIndikator anvendt af skolesundhedsplejen ifm. indskolingsundersøgelse
3    58464451-5fbb-4607-871d-1e01212c38d7 Sundhedsplejerskens observationer og kontaktObservation vedr. sundhedsplejerskens observationer og kontakt med barnet ifm. indskolingsundersøgelse
3    c61e0e57-b1fd-4e4a-9eb9-5086b14b7504 Evne til at hoppeObservation af evne til at hoppe ifm. indskolingsundersøgelse
3    c05a5706-c0df-4a66-a6a1-a01e948d9326 Evne til at stå på højre benObservation af evne til at stå på højre ben ifm. indskolingsundersøgelse
3    0e24a41d-6bb6-4c84-89e1-5635cd4ea481 Evne til at kaste bold med højre håndObservation af evne til at kaste bold med højre hånd ifm. indskolingsundersøgelse
3    5f4a21bb-6314-477a-a0fe-7924ff83954a SprogObservation af sprog ifm. indskolingsundersøgelse
3    dfa9a5e4-c542-4491-8a4b-1dee0bab8b17 Evne til at holde om en blyantObservation af evne til at holde om en blyant ifm. indskolingsundersøgelse
3    1c4b0adf-cd19-42af-ba43-80c28fcbc7e3 Evne til at stå på venstre benObservation af evne til at stå på venstre ben ifm. indskolingsundersøgelse
3    51a91eca-5a66-4e1a-bbf7-be4ccf12810f Relation, kontakt, omsorgObservation vedr. forældre-barn relation, kontakt, omsorg ifm. indskolingsundersøgelse
3    2a8ebbc5-a4f0-485c-850f-1e95db492a6f Evne til at gåObservation af evne til at gå ifm. indskolingsundersøgelse
3    d240cad7-04ca-4f36-9dd7-86fb1987856a Mad og måltiderObservation vedr. mad og måltider ifm. indskolingsundersøgelse
3    550cad89-6036-453f-9536-d1adb4eae879 Evne til at løbe gadedrengeløbObservation af evne til at løbe gadedrengeløb ifm. indskolingsundersøgelse
3    877a3705-ddd4-4e54-a6eb-f94a95276f99 HøretestObservation vedr. høretest ifm. indskolingsundersøgelse
3    7dbe4d6a-a486-4d8a-bd85-d8803ecb9688 SynstestObservation vedr. synstest ifm indskolingsundersøgelse
3    f8d7fba7-acc4-4481-bb8d-4b3112f411a9 Fysisk aktivitetObservation vedr. fysisk aktivitet ifm. indskolingsundersøgelse
3    998d1b1e-b165-43c9-861f-0b620f753df3 Evne til at kaste bold med venstre håndObservation af evne til at kaste bold med venstre hånd ifm. indskolingsundersøgelse
3    a3e32326-283d-47db-af92-3d8554fb7977 Evne til at gribe boldObservation af evne til at gribe bold ifm. indskolingsundersøgelse
3    5697e7df-3009-44d2-a495-ca8e4da167fb Evne til at holde balanceObservation af evne til at holde balance ifm. indskolingsundersøgelse
2  2ba8931c-0c02-4928-a876-a30ee92adc20 Indikator ifm. udskolingsundersøgelseIndikator anvendt af skolesundhedsplejen ifm. udskolingsundersøgelse
3    089c064d-3e14-47d2-9e34-b753fcf18c7a Spisning, kost og motionObservation vedr. spisning, kost og motion ifm. udskolingsundersøgelse
3    933d7ded-0c10-48e0-9645-b84b7c8946c7 TrivselObservation vedr. trivsel ifm. udskolingsundersøgelse
3    5a517611-64d6-4ebd-af33-f2b30d0ad874 Mental sundhedObservation vedr. mental sundhed ifm. udskolingsundersøgelse
3    d59a5f7f-805c-44a6-9ab7-a4e7a1d9bd1e Andre rusmidlerObservation vedr. andre rusmidler ifm. udskolingsundersøgelse
3    ae0bc3c6-7084-4e62-8e83-427f14a09646 Seksuel adfærdObservation vedr. seksuel adfærd ifm. udskolingsundersøgelse
3    9069b5aa-d62c-48f9-a0d9-d17ecd12920a SyntestObservation vedr. syntest ifm. udskolingsundersøgelse
3    20a41422-1ea1-483e-8070-7ffd79c493c0 Søvn/træthedObservation vedr. søvn/træthed ifm. udskolingsundersøgelse
3    6be08133-feca-4d2f-a45d-cb36d141011e HøretestObservation vedr. høretest ifm. udskolingsundersøgelse
3    da541ade-cbc9-4377-bff7-5ec153c93a89 Fysisk trivselObservation vedr. fysisk trivsel ifm. udskolingsundersøgelse
3    aeded840-d8da-408e-bb6d-d2d8560a6b79 AlkoholObservation vedr. alkohol ifm. udskolingsundersøgelse
16d41809a-54e5-4ce6-955f-357b20d063d1 KontakttypeType af kontakte der foretages i sundhedsplejen.
2  4b039ba1-4005-42e6-b672-09b81ad7578a Behovsbesøg af småbørnssundhedsplejenSundhedsplejens hjemmebesøg i barnets første 5 leveår efter behov
2  606c6585-444b-4ecd-885c-2ee59dc33f32 Behovsbaseret kontakt med skolesundhedsplejerskenBehovsbaseret kontakt med skolesundhedsplejersken
2  17f5f9fa-3e1c-42fe-9ef3-178bc7900f67 Anden kontakt med skolesundhedsplejerskenAnden kontakt med skolesundhedsplejersken ifm. den almindelige forebyggende skolebørnsindsats.
2  6c2a4f15-d775-47f3-9868-b26fbff9ff8b Forebyggelseskontakt i småbørnssundhedsplejenForebyggelseskontakt i småbørnssundhedsplejen, som beskrevet i vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge
3    3f3e6489-31bd-44cf-9920-3c632868feb7 Besøg ved det 8-11 måneder gamle barnBesøg ved det 8-11 måneder gamle barn foretaget af småbørnssundhedsplejen
3    58ff370b-a775-4bec-b24a-91604e0a5fe7 Besøg ved det 4-6 måneder gamle barnBesøg ved det 4-6 måneder gamle barn foretaget af småbørnssundhedsplejen
3    51f30d1c-d60e-4e3e-ac22-ec9712ea962d Besøg ved det ca. 2 måneder gamle barnBesøg ved det ca. 2 måneder gamle barn foretaget af småbørnssundhedsplejen
3    b4bf6058-502a-4d64-bb8e-369661f43b47 EtableringsbesøgEtableringsbesøg foretaget af småbørnssundhedsplejen
3    d3c00541-f1d3-4c43-b5fc-16e8914ca1df GraviditetsbesøgGraviditetsbesøg foretaget af småbørnssundhedsplejen
3    7d35a193-e808-4e77-b361-6c0d114d021f BarselsbesøgBarselsbesøg foretaget af småbørnssundhedsplejen
3    563c4174-f451-4c87-8db8-8d5472ca7ff6 Andet besøg i barnets første levemånedAndet besøg i barnets første levemåned foretaget af småbørnssundhedsplejen
2  b30f139c-fac5-416e-b84a-a3429f0222c2 Anden kontakt med småbørnssundhedsplejenAnden kontakt med småbørnssundhedsplejen ifm den almindelige forebyggende småbørnsindsats
3    644dd6c1-5c80-4412-ae59-f6e0767cead5 Kontakt med sundhedsplejen i åben konsultationKontakt med sundhedsplejen i åben konsultation
3    a08d3cf6-58ef-4631-8893-3fa44bd67363 Kontakt med sundhedsplejen ifm. gruppeaktivitetKontakt med sundhedsplejen ifm. gruppeaktivitet fx mødre-, fædre- eller forældregrupper, åbent hus og undervisning.
2  9f3d853c-88d3-47e9-92a1-c7bbe0f9b4eb Forebyggelseskontakt i skolesundhedsplejenForebyggelseskontakt i skolesundhedsplejen som beskrevet i vejledning for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge.
3    c06ed6f1-be9d-460e-a45e-34821bcbd533 IndskolingsundersøgelseIndskolingsundersøgelse foretaget af skolesundhedsplejen.
3    0ddb3661-51da-471f-94d7-2a50b81f5fc6 1. klasses undersøgelse1. klasses undersøgelse foretaget af skolesundhedsplejen.
3    d01bcb90-2b29-44f4-834c-191d6dd4a08a Undersøgelse i mellemtrin, med målingUndersøgelse i mellemtrin foretaget af skolesundhedsplejen, hvor måling indberettes til National børnedatabase.
3    dd766967-4d02-4c17-8ed3-021852785fdf UdskolingsundersøgelseUdskolingsundersøgelse foretaget af skolesundhedsplejen.
17110c91c-2be6-4beb-be73-c58cfc147a83 ObservationsresultatResultat af observation foretaget af sundhedsplejen
2  0d512b22-80e6-4bed-9b79-4b13dc22eafb Resultat, egenvurderet trivselResultat af børns egenvurderede trivsel i regi af skolesundhedsplejen
3    10edfc52-3632-453b-8db1-af6691049885 For det meste ikke gladBarnet vurderer selv for det meste ikke at være glad
3    2e026475-a2ec-45e3-92d8-f0bed307cceb For det meste midt imellem i skolenBarnet vurderer selv for det meste at være midt imellem glad og ikke glad i skolen
3    5dc857f6-1220-4762-a718-31a6101b5d61 For det meste glad i skolenBarnet vurderer selv for det meste at være glad i skolen
3    822dffb2-3b29-4f86-9784-757954d6a047 For det meste ikke glad i skolenBarnet vurderer selv for det meste ikke at være glad i skolen
3    9b4b5194-cf7f-4274-a691-734c24adb0b7 For det meste meget glad i skolenBarnet vurderer selv for det meste at være meget glad i skolen
3    be128c20-851d-4217-b8df-744d8af39cac For det meste meget gladBarnet vurderer selv for det meste at være meget glad
3    2c945a43-a07b-4b26-b4cc-205ba15a1251 For det meste midt imellemBarnet vurderer selv for det meste at være midt imellem glad og ikke glad
3    6bea1014-8e30-40e7-9274-2b02376c0b1b For det meste gladBarnet vurderer selv for det meste at være glad
2  700d6a6d-43b7-4a4a-ac06-9c74253d0112 Indikator resultatResultat af vurdering af én af de sundhedsplejefaglige indikatorer
3    96e3eda6-3eb7-4fbb-9850-fc6dfafadb4a Problem/bemærkningDer er konstateret et problem, og lavet en bemærkning
3    1b64f768-5133-4633-85a4-2b97fcaa1f7a Intet at bemærkeDer er intet at bemærke