1.0.1 - ci-build Denmark flag

KLGatewayMunicipalityCareData - Local Development build (v1.0.1). See the Directory of published versions

Example Observation: UdfoererSelvVaskeSig

Generated Narrative: Observation

Resource Observation "UdfoererSelvVaskeSig"

Profile: CareCitizensOwnObservation

status: final

code: Udførelse (FSIII#C)

subject: Patient/TestPerson

focus: Condition/VaskeSigLetteBegraensninger

effective: 2020-08-14

value: Udfører selv (FSIII#C1)