Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

ValueSet: KLTræningIndsatserFSIII

Official URL: http://fhir.kl.dk/core/ValueSet/KLTrainingInterventionsFSIII Version: 1.2.0
Active as of 2023-06-07 Computable Name: KLTrainingInterventionsFSIII

Training interventions as defined by FSIII

References

This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 10 concepts

CodeSystemDisplayDefinition
  58293f63-00d7-4730-8dbc-c784d40f9e23urn:oid:1.2.208.176.2.21Funktionstræning
  2abe20c7-c0b4-41c1-b397-52acf36499efurn:oid:1.2.208.176.2.21Fysisk træning

Indsatsen anvendes ved superviseret øvelsesterapi, der er målrettet bevægelighed, muskelfunktion, kredsløb, koordination og balance

  7f825e3e-1a5c-4249-bf41-9f7171fb6b8aurn:oid:1.2.208.176.2.21ADL-træning

Indsatsen anvendes ved struktureret og systematisk træning gennem hverdagsaktiviteter.

  571fa7da-a155-4a84-b780-ef19170d48a0urn:oid:1.2.208.176.2.21Opfølgning

Indsatsen anvendes ved opfølgning på borgerens tilstande efter afsluttede indsatser

  ba3e17bd-d4aa-4848-acad-25adc8285c19urn:oid:1.2.208.176.2.21Koordinering og kommunikation

Indsatsen anvendes ved systematisk koordinering af kommunale og tværsektorielle aktørers indsatser til borgeren

  8d714c98-f23a-4722-8a2f-85c162fe4840urn:oid:1.2.208.176.2.21Psykomotorisk træning

Indsatsen anvendes ved træning målrettet mentalt og kropsligt samspil

  66fb32c9-ecc3-484b-be49-f20094be237curn:oid:1.2.208.176.2.21Vejledning og undervisning

Indsatsen anvendes ved vejledning, undervisning, instruktion, rådgivning af borger, pårørende og samarbejdspartnere i forbindelse med træningsforløbet

  1130ad70-6553-490d-87f8-5e8941687a0curn:oid:1.2.208.176.2.21Terapeutfaglig udredning

Indsatsen anvendes ved anamnese, undersøgelse, test, faglig vurdering af undersøgelsesfund og på denne baggrund opstilling af borgerens mål og planlægning af den videre indsats

  2c661159-1bb3-4af2-bdf1-f3a9927a99e2urn:oid:1.2.208.176.2.21Kognitiv træning

Indsatsen anvendes ved superviseret øvelsesterapi, der er målrettet bevægelighed, muskelfunktion, kredsløb, koordination og balance

  f8ac963c-6ec5-4ec5-bd90-a22fea4e2d16urn:oid:1.2.208.176.2.21Manuel behandling

Indsatsen anvendes ved manuelle behandlingsteknikker, der virker udspændende, mobiliserende og/eller stimulerende på fx led, muskler og senevæv


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code