Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

ValueSet: KLHjemmeplejeIndsatserFSIII

Official URL: http://fhir.kl.dk/core/ValueSet/KLHomeCareInterventionsFSIII Version: 1.2.0
Active as of 2023-06-07 Computable Name: KLHomeCareInterventionsFSIII

Home Care Interventions as described by FSIII

References

This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 31 concepts

CodeSystemDisplayDefinition
  H1.4urn:oid:1.2.208.176.2.21Mobilitet

Alle aktiviteter i forbindelse med forflytning, lejring og vending.

  H1.12urn:oid:1.2.208.176.2.21Praktiske indsatser i relation til børn i husstanden

Tilbagevendende praktiske opgaver der relaterer sig til børn i husstanden. Indsatsen bevilliges som praktisk bistand til den forælder, der ikke selv er i stand til at udføre opgaven

  H1.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Udskillelser

Alle indsatser relateret til det at gå på toilettet, hvad enten borgeren selv kan, har brug for assistance eller for en erstatning for toiletbesøg i form af bleskift, uridomskift eller bækken-/kolbetømning

  H1.11urn:oid:1.2.208.176.2.21Madservice

Madservice er alene den ydelse, der visiteres til borgere, der modtager mad via en madserviceordning. Der kan ikke tildeles konkrete indsatser med tidsangivelse til madservice.

  H1.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Personlig hygiejne

Alle indsatser relateret til den personlige hygiejne, som fx bad, hårvask, øvre og nedre toilette, af- og påklædning og negleklipning. Inkluderer også af- og påsætning af kropsbårne hjælpemidler (der ikke er omfattet af en sundhedslovsydelse)

  H1.7urn:oid:1.2.208.176.2.21Indkøb

Aktiviteter foretaget for at skaffe dagligvarer – fra indkøbsseddel skrives, til varer er stillet på plads

  H1.3urn:oid:1.2.208.176.2.21Ernæring

Aktiviteter der foregår fra bord til mund. Altså alle indsatser, der vedrører indtagelse af mad og drikke, hvad enten der er tale om indsats til den egentlig handling at spise eller en indsats, der sikrer samvær under måltidet.

  H1.9urn:oid:1.2.208.176.2.21Tøjvask

Alle former for håndtering af vasketøj – fra snavsetøjskurven til tøjskabet

  H1.8urn:oid:1.2.208.176.2.21Rengøring

Alle dele af rengøring, både den daglige og hovedrengøring. Bemærk: Skift af sengelinned samt evt. snerydning er en rengøringsydelse. Bækken-/kolbetømning kan også placeres her, såfremt det ikke indgår i forbindelse med en personlig pleje-indsats

  H1.5urn:oid:1.2.208.176.2.21Hverdagens aktiviteter

Alle administrative og strukturelle opgaver. Det gælder både brevskrivning, hjælp til struktur, hjælp til medicin, hvor der ikke er tale om en overleveret ydelse, men fordi borgeren ikke selv har fysik til fx at håndtere sine piller, kontakt til myndighedspersoner, familie og venner

  H1.6urn:oid:1.2.208.176.2.21Tilsyn/omsorg

Besøg der ikke er forbundet med en konkret opgave, men handler om at give en psykisk støtte, tryghed hos borgeren.

  H1.10urn:oid:1.2.208.176.2.21Tilberede/anrette mad

Aktiviteter der foregår fra køkken til bord – den praktiske del af måltidet.

  H2.11urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Praktiske indsatser i relation til børn i husstanden
  H2.9urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Tøjvask
  H2.10urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Udskillelser
  H2.6urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Rengøring
  H2.2urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Hverdagens aktiviteter
  H2.8urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Tilsyn/omsorg
  H2.5urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Personlig hygiejne
  H2.3urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Indkøb
  H2.7urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Tilberede/anrette mad
  H2.1urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Ernæring
  H2.4urn:oid:1.2.208.176.2.21RH Mobilitet
  H3.3urn:oid:1.2.208.176.2.21Praktisk hjælp efter §84

Afløsning af den pårørendes indsats med praktisk hjælp.

  H3.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Aflastningsophold uden for hjemmet

Dækker aflastning af den pårørende. Alle former for aflastningsophold uden for hjemmet, således at den pårørende kan aflastes og/eller deltage i sociale aktiviteter, som den pårørende ellers ville være afskåret fra at deltage i.

  H3.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Afløsning i hjemmet

Dækker afløsning af den pårørende. Dvs. kommunal tilstedeværelse således at den pårørende fx kan deltage i sociale aktiviteter, som den pårørende ellers ville være afskåret fra at deltage i.

  H4.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Midlertidig ophold

"Midlertidig ophold" er udelukkende en bevilling af en plads. De indsatser, der leveres under et midlertidigt ophold, vil være indsatser, der er visiteret efter §§ 83, 83a, 86 De indsatser, der leveres under et midlertidigt ophold, vil være indsatser, der er visiteret efter §83a, §83, §86, stk. 1, 86, stk. 2.

  H5.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Genoptræning af funktionsnedsættelse

Træning med henblik på at opnå et funktionsniveau svarende til det borgeren havde forud for en hændelse.

  H6.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Vedligehold af færdigheder

Træning med henblik på at fastholde færdigheder/funktionsniveau, der er risiko for forringelse eller bortfald af.

  H7.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Koordinerende 0-ydelse

Ydelsen omfatter en systematisk koordinering af kommunale aktørers tværfaglige indsatser. Som udgangspunkt sammen med borgeren og evt. med deltagelse af pårørende.

  H7.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Generel 0-ydelse

Ydelsen kan anvendes kommunalt eller tværkommunalt i en periode, fx i forbindelse med puljemidler, projekter eller lignende.


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code