Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

ValueSet: KLGenerelInformationFSIII

Official URL: http://fhir.kl.dk/core/ValueSet/KLGeneralInformationFSIII Version: 1.2.0
Active as of 2023-06-07 Computable Name: KLGeneralInformationFSIII

Generel information codes (observations) as defined by FSIII

References

This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 11 concepts

CodeSystemDisplayDefinition
  F12urn:oid:1.2.208.176.2.21Boligens indretning

En beskrivelse af boligens fysiske rammer og omgivelser, der har betydning for borgerens hverdagsliv og funktionsevne.

  F2urn:oid:1.2.208.176.2.21Motivation

Drivkraften bag at borgeren handler på en bestemt måde eller går i gang med/opretholder en opgave/indsats.

  F6urn:oid:1.2.208.176.2.21Uddannelse og job

Nuværende eller tidligere uddannelsesog/eller erhvervsmæssig baggrund. Fx folkeskole, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.

  F8urn:oid:1.2.208.176.2.21Netværk

Personer som er tæt på borgeren, og som giver praktisk og/eller følelsesmæssigt støtte og omsorg overfor borgeren. Netværk kan være offentligt eller privat. Et offentligt netværk består af personlige hjælpere, sundhedspersonale og andre professionelle primært omsorgsgivere. Privat netværk er familie, slægtning, venner og bekendtskaber.

  F7urn:oid:1.2.208.176.2.21Livshistorie

En beskrivelse af borgerens oplevelse af væsentlige begivenheder, interesser og gøremål igennem livet.

  F5urn:oid:1.2.208.176.2.21Vaner

Regelmæssig adfærd som borgeren har tillært gennem stadig gentagelse og udførelse helt eller delvist ubevidst.Vaner er fx døgnrytmen, måden at blive tiltalt på, kontakt med medmennesker og relationer, måde at anskue verden på.

  F4urn:oid:1.2.208.176.2.21Roller

De roller som er særligt vigtige for borgeren i forhold til familie, arbejde og samfund.

  F3urn:oid:1.2.208.176.2.21Ressourcer

De fysiske eller mentale kræfter, som borgerenen i et vist omfang har til rådighed og kan udnytte. Fysiske kræfter kan fx være i form af fysisk sundhed og styrke. Mentale kræfter kan fx være i form af psykisk sundhed og styrke, herunder tanker og måder at forholde sig til situationer og andre mennesker på.

  F9urn:oid:1.2.208.176.2.21Helbredsoplysninger

Helbredsoplysninger: Aktuelle eller tidligere sygdomme og handicap der har betydning for borgerens situation. Sundhedsfaglige kontakter: Medarbejder eller enheder indenfor sundhedsvæsenet borgeren er tilknyttet, fx øjenlæge, tandlæge, fodterapeut eller afdeling/ambulatorium.

  F1urn:oid:1.2.208.176.2.21Mestring

Borgerens bevidste eller ubevidste håndtering af livet/sygdommen – både udfordringer og muligheder.

  F10urn:oid:1.2.208.176.2.21Hjælpemidler

Udstyr, produkter og teknologi som anvendes af borgeren i daglige aktiviteter, inkl. sådanne som er tilpasset eller særligt fremstillet til, implanteret i, placeret på eller nær personen, som anvender dem. (Inkl. almindelige genstande og hjælpemidler og teknologi til personlig anvendelse).


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code