Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

ValueSet: KLTilstandeOgMålgrupperFFB

Official URL: http://fhir.kl.dk/core/ValueSet/KLConditionsAndTargetGroupsFFB Version: 1.2.0
Active as of 2023-06-07 Computable Name: KLConditionsAndTargetGroupsFFB

Conditions and target groups as defined by FFB

References

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 112 concepts

CodeSystemDisplayDefinition
  b37419b3-c5f2-43e9-9e9d-4037b06b3fa5urn:oid:1.2.208.176.2.22Smerte og sansefunktioner

fysisk funktion, der vedrører opfattelsen af sanseindtryk samt ubehagelige fornemmelser som tegn på potentiel eller aktuel skade eller tilstand på dele af kroppen

  3b4bcb40-f761-46a5-bc5f-b30ac37c88edurn:oid:1.2.208.176.2.22Bevægelse

fysisk funktion, der vedrører bevægelse af kroppen

  9959e779-e8ee-47e8-989b-bbff4aae2883urn:oid:1.2.208.176.2.22Syn

fysisk funktion, der vedrører opfattelse af lys og af form, størrelse og farve af visuelle stimuli

  1a6585e7-25a6-4518-9384-8f6290f879ccurn:oid:1.2.208.176.2.22Stemme og tale

fysisk funktion, der vedrører frembringelse af lyd og tale

  eb3599bc-c0bb-4281-8a1c-bf6eab8ffde3urn:oid:1.2.208.176.2.22Hørelse

fysisk funktion, der vedrører opfattelse af lyde og skelnen af lokalisation, tone, styrke og kvalitet af lyde

  ef4271c4-f942-4194-a2b0-e9a7045eab22urn:oid:1.2.208.176.2.22Intellektuelle funktioner

mental funktion, som kræves til forståelse og integrering af forskellige mentale funktioner og deres udvikling over et livsløb

  dccaa419-0bcd-4056-a11a-2e385e23edc6urn:oid:1.2.208.176.2.22Følelser og adfærd

mental funktion forbundet med følelser og en persons tilbøjelighed til at reagere på bestemte måder i forskellige situationer

  f7c0ef6c-18ba-4d38-9df5-4c891f154a08urn:oid:1.2.208.176.2.22Orienteringsevne

mental funktion bestemmende for kendskab til og konstatering af relationerne til en selv, til andre, til tid, sted og andre omgivelser

  4934e45a-0f93-4c23-a767-2b681378700burn:oid:1.2.208.176.2.22Bevidsthedstilstand

mental funktion bestemmende for vågenhed

  9c2173e6-6465-44d3-af16-7c44059193b2urn:oid:1.2.208.176.2.22Organisering og planlægning

mental funktion vedrørende helhedsdannelse, systematisering og udvikling af metode til fremgangsmåde eller handling

  52e0b8dd-f5fa-4e1a-b66e-f5e4a41bd313urn:oid:1.2.208.176.2.22Psykosociale funktioner

mental funktion, som udvikles gennem livet, og som er nødvendig for at danne, indgå i og fastholde relationer med andre mennesker

  3591c972-5b15-4bbd-86c7-91622cda56e8urn:oid:1.2.208.176.2.22Virkelighedsopfattelse

mental funktion, der er bestemmende for genkendelse og fortolkning af sanseindtryk

  8028b034-cad2-42df-b51c-aaba9c0bba61urn:oid:1.2.208.176.2.22Igangsætning og motivation

mental funktion, som får en person til at opnå tilfredsstillelse af specifikke behov og overordnede mål på en vedholdende måde

  b93216fa-3843-4a7e-85bc-e3ef35a1967furn:oid:1.2.208.176.2.22Problemløsning

mental funktion bestemmende for identifikation, analyse og integrering af uoverensstemmende eller modstridende informationer til en løsning

  6279a3dc-7085-4157-809c-f96922242b1burn:oid:1.2.208.176.2.22Indsigt i egen situation

mental funktion, der vedrører bevidsthed om og forståelse af en selv og egen adfærd

  17c35058-eb88-4a7a-8727-74cd12be42c7urn:oid:1.2.208.176.2.22Opmærksomhed og koncentrationsevne

mental funktion bestemmende for fokusering på eksterne stimuli eller indre oplevelser så længe som nødvendigt

  61452fe5-cea2-4d92-b2f1-406e9a5d31cburn:oid:1.2.208.176.2.22Hukommelse

mental funktion bestemmende for registrering, lagring og genkaldelse af information efter behov

  08aa68ce-acd6-4e03-b6b5-091811324345urn:oid:1.2.208.176.2.22Økonomisk situation

samlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet finansielt

  f695cec7-2b39-4c7e-8731-da8558a4fb3furn:oid:1.2.208.176.2.22Uddannelse og job

samlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet med hensyn til uddannelsesniveau og arbejde

  35c56275-0093-4901-9fd8-d06fdb5cb8f3urn:oid:1.2.208.176.2.22Boligsituation

samlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet med hensyn til bolig

  7a8f247b-baf8-4552-95bb-acf8ef004b74urn:oid:1.2.208.176.2.22Familiesituation

samlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet med hensyn til familie

  d493a97d-6036-423d-87ff-c2a086e9d664urn:oid:1.2.208.176.2.22Traumatiske oplevelser

konkret oplevelse, der har belastende følger for en person

  52efa2e9-e0dc-41eb-8c01-9865e2fdebaeurn:oid:1.2.208.176.2.22Interesser

aktivitet eller objekt, som en person beskæftiger sig indgående med og er optaget af

  e993d8c3-b7d7-4d72-9be2-937e5ba38b5aurn:oid:1.2.208.176.2.22Prostitution

handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser henholdsvis køber og sælger en prostitutionsydelse mod betaling

  83cf43f1-6d71-477c-8583-2e28755b41d3urn:oid:1.2.208.176.2.22Kriminalitet

handling, der er strafbar

  f5b8e809-7689-4952-838c-a069c99408b3urn:oid:1.2.208.176.2.22Tobak

tobak omfatter både cigaretter, pibe, vandpibe, e-cigaretter, snus mv.

  83376fdb-f55d-4dd9-944e-b49631a9836furn:oid:1.2.208.176.2.22Søvn

tilstand, hvis kvalitet afgøres af søvnmængden og forhold omkring indsovning og gennemsovning, og hvorvidt der er tale om en naturlig søvn med optimal fysisk og psykisk hvile og afslapning

  081ab1be-7dc1-41fa-803c-12a146eb0b74urn:oid:1.2.208.176.2.22Sundhedsfaglig behandling og træning

Forhold vedrørende behandling og træning, som er bevilget efter sundhedsloven.

  e6f82424-da5a-41d1-bd1a-5796aa79d5f2urn:oid:1.2.208.176.2.22Døgnrytme
  69dbfad7-859a-4596-8737-8054f6b4948furn:oid:1.2.208.176.2.22Fysisk helbred

Egenskab hos et individ som omhandler, hvorvidt en person er fysisk rask eller syg.

  c67aed23-d4f3-4ae6-8886-156c99048e5burn:oid:1.2.208.176.2.22Kost

en persons indtagelse af fødemidler og deres sammensætning

  c8f4475a-8de3-4920-ad0c-eea78c49a68durn:oid:1.2.208.176.2.22Rusmidler

samlet mængde af forhold, der har at gøre med en persons brug eller misbrug af rusmidler

  0b650369-258a-4d01-a811-42b306c2f89durn:oid:1.2.208.176.2.22Motion

handling, hvor en person udfører regelmæssige, fysiske aktiviteter med henblik på at bevare et godt helbred og holde kroppen i form

  3f9da5ac-9686-4eeb-b517-b46e17fcb1d7urn:oid:1.2.208.176.2.22Indgå i samspil og kontakt

handling, som består i at indgå i enkle eller komplekse relationer med mennesker på en måde, der er kontekstuelt og socialt passende

  dcc6bb77-45af-4625-9c4d-7d7878307220urn:oid:1.2.208.176.2.22Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter

handling, der består i at deltage i organiseret socialt liv uden for familien, i lokalsamfundet, i det sociale liv og som medborger

  4c082610-b122-4019-96f2-1061e287445eurn:oid:1.2.208.176.2.22Varetage relationer til netværk

handling, der består i at skabe og opretholde et netværk

  8888edfa-642b-4329-9fe3-a9b180e6d3f4urn:oid:1.2.208.176.2.22Varetage uddannelse

handling, der består i deltagelse i et struktureret kompetencegivende undervisningsforløb, der kvalificerer modtageren til fortsat uddannelse eller til at udøve et bestemt erhverv eller udføre en bestemt opgave

  fd4b8dd3-5c4b-4257-8c13-ea045617d2f6urn:oid:1.2.208.176.2.22Varetage bolig

handling, der består i at leje eller købe, møblere, indrette og fastholde et hus, en lejlighed eller anden bolig

  8bef71de-55b5-47fe-b438-18ac769106b3urn:oid:1.2.208.176.2.22Håndtere post

handling, der omfatter at tjekke, om der er fysisk eller digital post, at reagere på post og følge op herpå

  70443014-3faf-402d-abcf-396bfad32eb9urn:oid:1.2.208.176.2.22Varetage økonomi

handling, der består i at varetage opgaver i relation til ens økonomi

  685e8517-2f5c-4ef8-a7c4-fa2d008fdd9durn:oid:1.2.208.176.2.22Varetage beskæftigelse

handling, der består i at deltage i alle aspekter af et arbejde, erhverv eller anden form for beskæftigelse som ansat på fuldtid eller deltid eller som selvstændig

  9bbbffef-c404-4ea3-a927-cd22d8027e6durn:oid:1.2.208.176.2.22Forstå meddelelser

handling, der består i at forstå bogstavelige og underforståede meninger i talesprog eller i meddelelser, som formidles med fagter, symboler og tegninger i formaliseret tegnsprog eller på skrift

  986898d0-e2e5-4afa-9cb3-ee7aecaa0143urn:oid:1.2.208.176.2.22Samtale

handling, der består i at indlede, opretholde og afslutte udveksling af tanker og ideer frembragt enten i talesprog, tegnsprog eller med andre sprog mellem en eller flere personer

  2ba29098-a527-43d5-b858-4c5353669f42urn:oid:1.2.208.176.2.22Fremstille meddelelser

handling, der består i at fremsætte meddelelser med bogstavelige og underforståede betydninger mundtligt eller ved at anvende fagter, tegn, tegninger eller formaliseret tegnsprog eller skrift

  a80e8f96-18ba-4ee4-9496-d3ce882c2f85urn:oid:1.2.208.176.2.22Anvende kommunikationsudstyr- og teknikker

handling, der består i at anvende udstyr og teknikker med kommunikationsformål

  b947f321-7cdb-4b33-9653-f3ff800572b0urn:oid:1.2.208.176.2.22Lave mad

handling, der består i at planlægge, tilberede og servere enkle eller sammensatte måltider

  bd67597b-e80f-427f-8cf9-79d01eff91fcurn:oid:1.2.208.176.2.22Vaske tøj

handling, der består i at holde ens tøj rent ved at vaske det, når det trænger

  8f32c948-41c4-49d7-8913-cdeede2e7fe1urn:oid:1.2.208.176.2.22Gøre rent

handling, der består i at holde ens nære fysiske omgivelser rene og hygiejniske

  58ef570c-1c1e-47be-8bfd-26ed99825762urn:oid:1.2.208.176.2.22Udvise hjælp og omsorg for andre

handling, der består i at hjælpe medlemmer i husstanden og andre

  4a51d7a7-61e7-48fa-a1d5-9d26337c6c38urn:oid:1.2.208.176.2.22Passe ejendele

handling, der består i at vedligeholde og reparere personlige ejendele

  01770afa-cd17-41fe-a966-b8895e4d55d8urn:oid:1.2.208.176.2.22Købe ind

handling, der består i at købe varer og serviceydelser, som er nødvendige i dagligdagen

  464a2ab6-a7df-4b3a-b74d-7873f4cfe668urn:oid:1.2.208.176.2.22Spise

handling af sammensat karakter i forbindelse med indtagelse af føde, som er serveret for en, herunder at få maden op til munden og spise på en kulturelt accepteret måde

  347aa085-4fe2-411f-ac56-5693d164adc3urn:oid:1.2.208.176.2.22Klæde sig af og på

handling, der består i at tage tøj og sko af og på i rækkefølge og i overensstemmelse med den sociale sammenhæng og de klimatiske forhold

  14615a09-bd94-4602-b43a-f6d3d3f9801durn:oid:1.2.208.176.2.22Drikke

handling, der består i at holde fast om en drik, tage drikken op til munden og drikke på en kulturelt accepteret måde

  885400cc-dd71-479e-8993-3fc48fdd6710urn:oid:1.2.208.176.2.22Vaske sig

handling, der består i at vaske og tørre sig på kroppen og kropsdele med anvendelse af vand og passende rensemidler

  b3939f0b-43d9-4e8c-bb2e-50ff8bb7ed03urn:oid:1.2.208.176.2.22Pleje sin krop

handling, der består i at pleje de dele af kroppen, som behøver anden pleje end vask og tørring

  3a748135-98a8-416a-808d-bff88a8e40eeurn:oid:1.2.208.176.2.22Dyrke interesse

handling, der består i at bruge tid og energi på en bestemt aktivitet eller ting, som man er optaget af

  28fbf17e-bca3-45e1-be35-553e3d91f1b7urn:oid:1.2.208.176.2.22Varetage sin seksualitet

handling, der vedrører udlevelsen af en persons seksualitet

  94fb3ea0-92cf-43b1-929b-c95e6fb739a1urn:oid:1.2.208.176.2.22Gå på toilettet

handling, der består i at planlægge og udføre toiletbesøg til udskillelse af affaldsprodukter og efterfølgende rengøring

  4a58417e-9a75-43f2-9763-66505050159furn:oid:1.2.208.176.2.22Varetage egen sundhed

handling, der består i at sikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske velbefindende.

  759ddc8e-57c0-4aa6-8d32-14d8eb51c5ddurn:oid:1.2.208.176.2.22Ændre og opretholde kropsstilling

handling, der består i at skifte kropsstilling eller holde kroppen i samme stilling efter behov

  320c9aa6-630e-4695-bba2-29ea808fad24urn:oid:1.2.208.176.2.22Bære, flytte og håndtere genstande

handling, der består i at løfte en genstand op og flytte noget fra et sted til et andet ved hjælp af hænder, arme eller ben

  4977ce08-df4d-4c09-8e03-c2a563862e68urn:oid:1.2.208.176.2.22Gå og bevæge sig

handling, der består i at bevæge sig fra et sted til et andet i forskellige omgivelser

  eff3385d-01fa-4c9c-9850-52e179243f21urn:oid:1.2.208.176.2.22Færdes med transportmidler

handling, der består i at bruge transportmidler som passager eller chauffør til at komme omkring

  df194a84-6e4b-4f14-a194-d8d9d9a1fcadurn:oid:1.2.208.176.2.22Personer i netværk

en eller flere personer, der giver praktisk eller følelsesmæssig støtte, omsorg, beskyttelse, hjælp og kontakt til andre mennesker

  22eef871-6650-426f-8b79-8d40a6c62808urn:oid:1.2.208.176.2.22Holdninger i omgivelserne

ideologier, værdier, normer, faktuelle og religiøse overbevisninger i en persons omgivelser, der afføder vaner, praksisser og andre synlige konsekvenser, som kan påvirke den enkeltes adfærd og sociale liv på alle planer

  83342ff3-5f2e-4914-b045-e98357685866urn:oid:1.2.208.176.2.22Boligområde

ramme, der udgør en persons nærmiljø, herunder art og betydning af socialgrupper, bebyggelse og infrastruktur i samme geografiske område

  1f23325e-c9c9-455b-bfe7-b4dcd1bb63e5urn:oid:1.2.208.176.2.22Sjældent forekommende funktionsnedsættelse  

funktionsnedsættelse, der er sjældent forekommende

  f1c7ee41-21b4-4dba-9424-c874bf72b5e7urn:oid:1.2.208.176.2.22Multipel funktionsnedsættelse  

funktionsnedsættelse, der er både mental og kropslig og kendetegnet ved et manglende talesprog

  ab7b7d7b-b7bb-4b8c-99d9-5c98a302b771urn:oid:1.2.208.176.2.22Medfødt døvblindhed  

døvblindhed, der er opstået inden et sprog er udviklet

  0d66b364-958e-48cf-a18b-744fab284194urn:oid:1.2.208.176.2.22Erhvervet døvblindhed  

døvblindhed, der er opstået efter et sprog er udviklet

  7ef8be83-90d1-4375-b1cb-24710bea21c7urn:oid:1.2.208.176.2.22Hørenedsættelse  

fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons opfattelse af lyd

  5cb8997c-eb10-477f-b653-b2a5ff11ce7durn:oid:1.2.208.176.2.22Kommunikationsnedsættelse  

fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons evne til at frembringe meddelelser

  6e155207-db12-419a-8d9c-d67756533056urn:oid:1.2.208.176.2.22Mobilitetsnedsættelse  

fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons mulighed for at bevæge sig

  615310e8-f702-4455-910b-9d6d8aa684fburn:oid:1.2.208.176.2.22Synsnedsættelse  

fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons evne til at se

  da298aec-cd7d-436c-9927-d88d00066881urn:oid:1.2.208.176.2.22Anden fysisk funktionsnedsættelse  

fysisk funktionsnedsættelse, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under fysisk funktionsnedsættelse

  7b48f1a0-579b-4976-ae7c-4074b5981449urn:oid:1.2.208.176.2.22Demens  

intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en fremadskridende nedsættelse af en persons intellektuelle og kognitive færdigheder, heriblandt hukommelsesfunktionen

  d26f97e8-99ed-46a9-94db-93340f77a950urn:oid:1.2.208.176.2.22Erhvervet hjerneskade  

hjerneskade, der er kommet til efter fødslen

  1097d07f-1dba-4cc2-ae3a-399a501c2eb6urn:oid:1.2.208.176.2.22Medfødt hjerneskade  

hjerneskade, der er opstået før eller under fødslen

  9b3fd322-a75a-4ed8-9b74-425fa1e01c95urn:oid:1.2.208.176.2.22Autismespektrum  

udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved mangelfuld udvikling af sociale og kommunikative færdigheder samt repetitiv og stereotyp adfærd

  cc6a58cf-d3d2-4e5f-b7fe-98b009647eacurn:oid:1.2.208.176.2.22Opmærksomhedsforstyrrelse  

udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved betydelige opmærksomheds- og koncentrationsproblemer

  e6a269f5-944a-4ff8-b4d8-6dc2134d9167urn:oid:1.2.208.176.2.22Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder  

udviklingsforstyrrelse, der er karakteriseret ved alvorlige forstyrrelser i udviklingen af motorisk koordination

  93d52b11-faa7-4ff7-b552-11a84cce8bf1urn:oid:1.2.208.176.2.22Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder  

udviklingsforstyrrelse, hvor normale mønstre for udviklingen af intellektuelle skolefærdigheder er tilbagestående fra de tidligste udviklingstrin

  71dfe6d1-ebc1-4414-8527-edf8e605c356urn:oid:1.2.208.176.2.22Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog  

udviklingsforstyrrelse, hvor normale mønstre for sprogerhvervelse er påvirkede fra de tidligste udviklingstrin

  5cfc9530-a193-4f66-9981-3b980ee9ea7burn:oid:1.2.208.176.2.22Anden udviklingsforstyrrelse  

udviklingsforstyrrelse, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under udviklingsforstyrrelse

  97c355cc-84e3-46d0-ac1b-00bc627d089furn:oid:1.2.208.176.2.22Udviklingshæmning  

intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en forsinket eller manglende udvikling inden for bestemte områder af psyken eller mere generel mental retardering

  17ce646b-4469-4a73-82a9-9628436f6c70urn:oid:1.2.208.176.2.22Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse  

intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under intellektuel/kognitiv forstyrrelse

  303deb9b-84f0-49d2-ab7a-f8b98eed40a2urn:oid:1.2.208.176.2.22Angst  

sindslidelse, der er kendetegnet ved en følelse af frygt, anspændthed og uro, uden at det er muligt at identificere en umiddelbar årsag

  ee5b52bd-b839-4e69-ad04-c8b33eabfbdeurn:oid:1.2.208.176.2.22Depression  

sindslidelse, der er kendetegnet ved en markant, vedvarende følelse af tristhed, håbløshed og handlingslammelse

  f2ccc0c0-2a0a-49c9-9d6a-741a7cd220a3urn:oid:1.2.208.176.2.22Forandret virkelighedsopfattelse  

sindslidelse, der er kendetegnet ved en virkelighedsopfattelse, der udgør en væsentlig afvigelse fra accepterede statistiske norme

  6aac5ae6-ef06-4866-9c66-16d51ebbc83burn:oid:1.2.208.176.2.22Personlighedsforstyrrelse  

sindslidelse, der er kendetegnet ved en forstyrrelse i evnen til at forholde sig til andre mennesker

  192b7d79-415c-4f4f-9223-607938ecbe97urn:oid:1.2.208.176.2.22Spiseforstyrrelse  

sindslidelse, der er kendetegnet ved et afvigende spisemønster

  afaa7e31-2b5d-4a49-9008-56aa8df8dc13urn:oid:1.2.208.176.2.22Stressbelastning  

sindslidelse, der er kendetegnet ved, at en person gennem længere tid befinder sig i en tilstand af konstant forhøjet fysisk og psykisk beredskab

  d42d8f41-2d07-4391-a687-bad51172d0c9urn:oid:1.2.208.176.2.22Tilknytningsforstyrrelse  

sindslidelse, der er kendetegnet ved, at en person i en tidlig alder har oplevet omsorgssvigt og nu har svært ved at danne følelsesmæssige relationer til andre mennesker

  851b2a9d-cde2-4d5d-8f33-d03789022cbburn:oid:1.2.208.176.2.22Anden psykisk vanskelighed

psykiske vanskeligheder, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under psykiske vanskeligheder

  293bf940-c075-4e3d-b5ef-6e331202e556urn:oid:1.2.208.176.2.22Hjemløshed  

tilstand, hvor en person ikke har en bolig

  3e3f5ebf-82c1-401b-ab5e-e6138a31da3aurn:oid:1.2.208.176.2.22Selvskadende adfærd  

adfærd, hvor en person intentionelt påfører eller kan påføre sig selv fysisk eller psykisk skade

  16075f99-3694-4878-a48d-b2f4b515cb76urn:oid:1.2.208.176.2.22Social isolation  

tilstand, hvor en person føler sig afsondret fra omverdenen

  e1b59a4a-9cc2-4113-a5f1-84af588b02a2urn:oid:1.2.208.176.2.22Udadreagerende adfærd  

adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne

  66fac925-3488-43b3-8e50-4510d3821b37urn:oid:1.2.208.176.2.22Andet socialt problem  

socialt problem, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under socialt problem

  3b166cb0-df17-4002-a4c4-69e9a943645curn:oid:1.2.208.176.2.22Indadreagerende adfærd  

adfærd, hvor en person er præget af en lukket og indadrettet opførsel

  df42d472-06f6-4c5f-9dcf-64aa6cc20925urn:oid:1.2.208.176.2.22Personfarlig kriminalitet  

kriminalitet, der påfører eller risikerer at påføre en person fysisk eller psykisk skade

  6a038911-d866-4910-90ae-72ca55c641eaurn:oid:1.2.208.176.2.22Ikke-personfarlig kriminalitet  

kriminalitet, der ikke påfører eller risikerer at påføre en person fysisk eller psykisk skade

  f1f4d709-19d2-48cc-8942-231bf912323durn:oid:1.2.208.176.2.22Omsorgssvigt  

tilstand, hvor en person, der er afhængig af andre personer, ikke får den omsorg og hjælp, som denne har brug for

  ab4413f0-fa81-41c0-ad8c-21782c12a0faurn:oid:1.2.208.176.2.22Alkoholmisbrug  

misbrug, hvor rusmidlet er alkohol

  0e25a2ec-4f04-4d14-a5ad-a6519a7d1d5furn:oid:1.2.208.176.2.22Stofmisbrug  

misbrug, hvor rusmidlet ikke er alkohol

  122f3f8e-84a0-476f-b9c5-0e40b1dcf113urn:oid:1.2.208.176.2.22Prostitution  

handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser henholdsvis køber og sælger en prostitutionsydelse mod betaling

  6fd0f315-2297-4d66-b638-3f867a0900e0urn:oid:1.2.208.176.2.22Seksuelt krænkende adfærd  

adfærd, hvor en person udsætter andre for grænseoverskridende seksuelle handlinger eller seksuelt overgreb

  5e95db73-4d16-4084-93a3-595c0650b160urn:oid:1.2.208.176.2.22Selvmordstanker eller -forsøg  

tilstand, hvor en person har tanker om at tage sit eget liv eller har forsøgt at begå selvmord

  c47fd846-f1e0-4786-89a4-88d00e7a86c0urn:oid:1.2.208.176.2.22Seksuelt overgreb  

overgreb, hvor en person udsættes for en seksuel krænkelse

  3412d671-22bf-456c-b963-c4e05c2725a0urn:oid:1.2.208.176.2.22Voldeligt overgreb  

overgreb, hvor en person krænkes med fysisk eller psykisk vold

  905caa77-2b98-48ce-b0e1-35dc4c1cc4bdurn:oid:1.2.208.176.2.22Andet overgreb  

overgreb, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under overgreb


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code