Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

ValueSet: KLTilstandFFKoderFFB

Official URL: http://fhir.kl.dk/core/ValueSet/KLConditionFFCodesFFB Version: 1.2.0
Active as of 2023-06-07 Computable Name: KLConditionFFCodesFFB

Danish municipality FFB condition codes for body functions and structures

References

This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 33 concepts

CodeSystemDisplayDefinition
  b37419b3-c5f2-43e9-9e9d-4037b06b3fa5urn:oid:1.2.208.176.2.22Smerte og sansefunktioner

fysisk funktion, der vedrører opfattelsen af sanseindtryk samt ubehagelige fornemmelser som tegn på potentiel eller aktuel skade eller tilstand på dele af kroppen

  3b4bcb40-f761-46a5-bc5f-b30ac37c88edurn:oid:1.2.208.176.2.22Bevægelse

fysisk funktion, der vedrører bevægelse af kroppen

  9959e779-e8ee-47e8-989b-bbff4aae2883urn:oid:1.2.208.176.2.22Syn

fysisk funktion, der vedrører opfattelse af lys og af form, størrelse og farve af visuelle stimuli

  1a6585e7-25a6-4518-9384-8f6290f879ccurn:oid:1.2.208.176.2.22Stemme og tale

fysisk funktion, der vedrører frembringelse af lyd og tale

  eb3599bc-c0bb-4281-8a1c-bf6eab8ffde3urn:oid:1.2.208.176.2.22Hørelse

fysisk funktion, der vedrører opfattelse af lyde og skelnen af lokalisation, tone, styrke og kvalitet af lyde

  ef4271c4-f942-4194-a2b0-e9a7045eab22urn:oid:1.2.208.176.2.22Intellektuelle funktioner

mental funktion, som kræves til forståelse og integrering af forskellige mentale funktioner og deres udvikling over et livsløb

  dccaa419-0bcd-4056-a11a-2e385e23edc6urn:oid:1.2.208.176.2.22Følelser og adfærd

mental funktion forbundet med følelser og en persons tilbøjelighed til at reagere på bestemte måder i forskellige situationer

  f7c0ef6c-18ba-4d38-9df5-4c891f154a08urn:oid:1.2.208.176.2.22Orienteringsevne

mental funktion bestemmende for kendskab til og konstatering af relationerne til en selv, til andre, til tid, sted og andre omgivelser

  4934e45a-0f93-4c23-a767-2b681378700burn:oid:1.2.208.176.2.22Bevidsthedstilstand

mental funktion bestemmende for vågenhed

  9c2173e6-6465-44d3-af16-7c44059193b2urn:oid:1.2.208.176.2.22Organisering og planlægning

mental funktion vedrørende helhedsdannelse, systematisering og udvikling af metode til fremgangsmåde eller handling

  52e0b8dd-f5fa-4e1a-b66e-f5e4a41bd313urn:oid:1.2.208.176.2.22Psykosociale funktioner

mental funktion, som udvikles gennem livet, og som er nødvendig for at danne, indgå i og fastholde relationer med andre mennesker

  3591c972-5b15-4bbd-86c7-91622cda56e8urn:oid:1.2.208.176.2.22Virkelighedsopfattelse

mental funktion, der er bestemmende for genkendelse og fortolkning af sanseindtryk

  8028b034-cad2-42df-b51c-aaba9c0bba61urn:oid:1.2.208.176.2.22Igangsætning og motivation

mental funktion, som får en person til at opnå tilfredsstillelse af specifikke behov og overordnede mål på en vedholdende måde

  b93216fa-3843-4a7e-85bc-e3ef35a1967furn:oid:1.2.208.176.2.22Problemløsning

mental funktion bestemmende for identifikation, analyse og integrering af uoverensstemmende eller modstridende informationer til en løsning

  6279a3dc-7085-4157-809c-f96922242b1burn:oid:1.2.208.176.2.22Indsigt i egen situation

mental funktion, der vedrører bevidsthed om og forståelse af en selv og egen adfærd

  17c35058-eb88-4a7a-8727-74cd12be42c7urn:oid:1.2.208.176.2.22Opmærksomhed og koncentrationsevne

mental funktion bestemmende for fokusering på eksterne stimuli eller indre oplevelser så længe som nødvendigt

  61452fe5-cea2-4d92-b2f1-406e9a5d31cburn:oid:1.2.208.176.2.22Hukommelse

mental funktion bestemmende for registrering, lagring og genkaldelse af information efter behov

  08aa68ce-acd6-4e03-b6b5-091811324345urn:oid:1.2.208.176.2.22Økonomisk situation

samlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet finansielt

  f695cec7-2b39-4c7e-8731-da8558a4fb3furn:oid:1.2.208.176.2.22Uddannelse og job

samlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet med hensyn til uddannelsesniveau og arbejde

  35c56275-0093-4901-9fd8-d06fdb5cb8f3urn:oid:1.2.208.176.2.22Boligsituation

samlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet med hensyn til bolig

  7a8f247b-baf8-4552-95bb-acf8ef004b74urn:oid:1.2.208.176.2.22Familiesituation

samlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet med hensyn til familie

  d493a97d-6036-423d-87ff-c2a086e9d664urn:oid:1.2.208.176.2.22Traumatiske oplevelser

konkret oplevelse, der har belastende følger for en person

  52efa2e9-e0dc-41eb-8c01-9865e2fdebaeurn:oid:1.2.208.176.2.22Interesser

aktivitet eller objekt, som en person beskæftiger sig indgående med og er optaget af

  e993d8c3-b7d7-4d72-9be2-937e5ba38b5aurn:oid:1.2.208.176.2.22Prostitution

handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser henholdsvis køber og sælger en prostitutionsydelse mod betaling

  83cf43f1-6d71-477c-8583-2e28755b41d3urn:oid:1.2.208.176.2.22Kriminalitet

handling, der er strafbar

  f5b8e809-7689-4952-838c-a069c99408b3urn:oid:1.2.208.176.2.22Tobak

tobak omfatter både cigaretter, pibe, vandpibe, e-cigaretter, snus mv.

  83376fdb-f55d-4dd9-944e-b49631a9836furn:oid:1.2.208.176.2.22Søvn

tilstand, hvis kvalitet afgøres af søvnmængden og forhold omkring indsovning og gennemsovning, og hvorvidt der er tale om en naturlig søvn med optimal fysisk og psykisk hvile og afslapning

  081ab1be-7dc1-41fa-803c-12a146eb0b74urn:oid:1.2.208.176.2.22Sundhedsfaglig behandling og træning

Forhold vedrørende behandling og træning, som er bevilget efter sundhedsloven.

  e6f82424-da5a-41d1-bd1a-5796aa79d5f2urn:oid:1.2.208.176.2.22Døgnrytme
  69dbfad7-859a-4596-8737-8054f6b4948furn:oid:1.2.208.176.2.22Fysisk helbred

Egenskab hos et individ som omhandler, hvorvidt en person er fysisk rask eller syg.

  c67aed23-d4f3-4ae6-8886-156c99048e5burn:oid:1.2.208.176.2.22Kost

en persons indtagelse af fødemidler og deres sammensætning

  c8f4475a-8de3-4920-ad0c-eea78c49a68durn:oid:1.2.208.176.2.22Rusmidler

samlet mængde af forhold, der har at gøre med en persons brug eller misbrug af rusmidler

  0b650369-258a-4d01-a811-42b306c2f89durn:oid:1.2.208.176.2.22Motion

handling, hvor en person udfører regelmæssige, fysiske aktiviteter med henblik på at bevare et godt helbred og holde kroppen i form


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code