Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

ValueSet: KLTilstandKoderTræning

Official URL: http://fhir.kl.dk/core/ValueSet/KLConditionCodesTheraphy Version: 1.2.0
Active as of 2023-06-07 Computable Name: KLConditionCodesTheraphy

Danish municipality theraphy condition codes

References

This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 40 concepts

CodeSystemDisplayDefinition
  5f2310b3-cad1-43f6-9dc7-d982da141860urn:oid:1.2.208.176.2.21Varetage beskæftigelse

Deltage i alle aspekter af beskæftigelse

  73642409-bcd7-41b7-a2ed-50ae37352167urn:oid:1.2.208.176.2.21Varetage uddannelse

Deltage i grundlæggende læring, skole eller uddannelse

  9c2c29fb-4df7-4be4-a72f-383b488d575durn:oid:1.2.208.176.2.21Deltage i fritidsaktiviteter og fællesskaber

Deltage i enhver form for leg, forlystelses-, fælles- eller fritidsaktiviteter

  04d9580e-669a-42d5-b20f-3c651ad5b8bfurn:oid:1.2.208.176.2.21Samspil og kontakt

Indgå i relationer og samspil med andre mennesker på en kontekstuelt og socialt passende måde

  064f983b-5ec5-40a3-bc90-c3fcec6b6ef5urn:oid:1.2.208.176.2.21Kommunikation

Forstå og fremstille meddelelser samt anvende udstyr til kommunikationsformål

  a2e013fb-7c91-4c5a-90c6-d119ff3e0ce8urn:oid:1.2.208.176.2.21Udføre daglige rutiner

Udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner eller pligter

  3bba13c9-c429-408e-b82c-3f2bf25b8d39urn:oid:1.2.208.176.2.21Læring og anvendelse af viden

Udvikle og anvende viden mhp problemløsning og beslutningstagen

  c0624874-bdd4-4879-99c5-3a7330f83cc9urn:oid:1.2.208.176.2.21Fødeindtagelse

Indtagelse og bearbejdning af føde og væske gennem munden

  bd088375-65fc-4e1d-9a8b-78dc918e6581urn:oid:1.2.208.176.2.21Indkøb

Planlægge og foretage indkøb der er nødvendige i dagligdagen

  2bd07f7c-e6bb-424b-ab8f-f7c1de2afe80urn:oid:1.2.208.176.2.21Lave mad

Planlægge, tilberede og servere enkle eller sammensatte måltider til sig selv og andre

  b53bca74-fd3f-4127-89ae-1a39d7836b93urn:oid:1.2.208.176.2.21Lave husligt arbejde

Planlægge og udføre aktiviteter i hjemmet mhp at passe de fysiske omgivelser og holde rent og hygiejnisk

  263a2c2f-7ae2-4264-8808-7e8216b1a118urn:oid:1.2.208.176.2.21Sår og cicatriser

Fund relateret til cicatriser og sår herunder tryksår

  65ca1484-390b-4f1e-ba14-86a170ba75b9urn:oid:1.2.208.176.2.21Ødem

Fund relateret til hævelser

  713fcbca-3776-4fb5-b423-2b82fcab7865urn:oid:1.2.208.176.2.21Håndtere genstande

Bære, flytte og håndtere genstande med hænder og arme

  3f27a7bc-790d-444e-bcf4-6e22a6b1da7eurn:oid:1.2.208.176.2.21Gang og bevægelse

Bevæge sig fra et sted til et andet i forskellige omgivelser

  271c791c-7b6e-4a43-bf2f-d2a815386749urn:oid:1.2.208.176.2.21Færden med transportmidler

Bruge transportmidler som passager eller chauffør til at komme omkring

  2a641de6-1017-4647-a0fb-c3c8b7b1f43eurn:oid:1.2.208.176.2.21Ændre og opretholde kropsstilling

Ændre kropsstilling og forflytte sig fra et sted til et andet

  a05628c5-0128-42f7-844c-0f8261041328urn:oid:1.2.208.176.2.21Spise og drikke

Tage mad og drikke fra bord og føre til mund og spise og drikke på en kulturelt acceptabel måde

  91fbebf5-9cd2-4a95-ab7f-3e94e635253eurn:oid:1.2.208.176.2.21Varetage egen sundhed

Sikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske velbefindende

  dc2691db-fcc5-406f-a790-3c1f2f91c6b9urn:oid:1.2.208.176.2.21Kropspleje

Pleje af de dele af kroppen, som behøver anden pleje end vask og tørring

  1e199483-7201-43ef-a685-7fee7f4398ceurn:oid:1.2.208.176.2.21Af- og påklædning

Tage tøj og sko af og på i rækkefølge og i overensstemmelse med den sociale sammenhæng og de klimatiske forhold

  0c126894-60e1-4781-96b7-9b227677bfb6urn:oid:1.2.208.176.2.21Vaske sig

Vaske og tørre sig på kroppen og kropsdele med anvendelse af vand og passende rensemidler

  cffd4ef7-0282-4a68-a542-bae128172047urn:oid:1.2.208.176.2.21Gå på toilet

Planlægge og udføre toiletbesøg til udskillelse af affaldsstoffer og efterfølgende rengøring

  acb817ea-63aa-4d7e-aa67-f557c73f7c8aurn:oid:1.2.208.176.2.21Udholdenhed

Funktioner bestemmende for respiratorisk og kardiovaskulær kapacitet, som er nødvendig ved fysisk anstrengelse

  a2253dcc-4806-4491-af3a-373344a70cccurn:oid:1.2.208.176.2.21Cirkulation

Funktioner relateret til det kardiovaskulære system

  fa0028ca-72c5-4180-aefe-7b696698b196urn:oid:1.2.208.176.2.21Respiration

Funktioner relateret til vejrtrækning

  d6a26f74-bff7-40e0-95d5-0b382119ad6durn:oid:1.2.208.176.2.21Koordination

Kontrol over og koordinering af viljebestemte bevægelser

  396c3048-410b-46a8-89e6-ba89cd0e8fdaurn:oid:1.2.208.176.2.21Muskelfunktion

Funktioner relateret til muskelstyrke, -udholdenhed og -tonus

  3c366bd0-0c87-4f2d-a755-0fba564c7a9durn:oid:1.2.208.176.2.21Ledfunktion

Funktioner relateret til ledbevægelighed og -stabilitet

  56860429-eabe-4d48-b8ad-d7f7b28f6df5urn:oid:1.2.208.176.2.21Hukommelse

Mentale funktioner bestemmende for registrering, lagring og genkaldelse af informationer efter behov

  87a689e9-fe3b-4696-a15f-07b7be8fecf4urn:oid:1.2.208.176.2.21Psykomotoriske funktioner

Mentale funktioner som styrer motoriske og psykologiske forhold på det kropslige plan

  95fbdaed-00a4-461e-961d-629322c89914urn:oid:1.2.208.176.2.21Orienteringsevne

Mentale funktioner bestemmende for kendskab til og konstatering af relationerne til en selv, til andre, til tid, sted og andre omgivelser

  d377b371-64f5-416c-93f3-852e437ae1cburn:oid:1.2.208.176.2.21Følelsesfunktioner

Mentale funktioner forbundet med følelser og affektive komponenter i sindet

  1d9759c6-6526-4d07-994a-5dee3fa65177urn:oid:1.2.208.176.2.21Energi og handlekraft

Mentale funktioner af fysiologisk og psykologisk art, som får personen til at opnå tilfredsstillelse af specifikke behov og overordnede mål på en vedholdende måde

  36248229-67ac-4f5a-9446-b72c7208e34durn:oid:1.2.208.176.2.21Opmærksomhed

Mentale funktioner bestemmende for fokusering på eksterne stimuli eller indre oplevelser så længe som nødvendigt

  eec8fc0a-7a30-49ea-ba3d-1c1d3cb50bfburn:oid:1.2.208.176.2.21Oplevelse af egen krop

Mentale funktioner bestemmende for repræsentation og bevidsthed om egen krop

  2c99f93c-4459-471d-a6b8-303d32c15ed6urn:oid:1.2.208.176.2.21Overordnede kognitive funktioner

Mentale funktioner omfattende kompleks målrettet adfærd, såkaldte eksekutive funktioner

  40cbf3ef-9ec0-4795-bb3b-ea7c788b49e2urn:oid:1.2.208.176.2.21Smerter

Fund relateret til smerter

  1b5ad154-d22c-4949-a5db-c01ccefd64d9urn:oid:1.2.208.176.2.21Balance

Funktioner relateret til kroppens balance

  2d3a12d0-c0d9-4702-a96e-1d7824c80c6curn:oid:1.2.208.176.2.21Sanser

Fund og funktioner relateret til det sensoriske nervesystem


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code