Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

ValueSet: KLTilstandKoderForebyggelse

Official URL: http://fhir.kl.dk/core/ValueSet/KLConditionCodesPrevention Version: 1.2.0
Active as of 2023-06-07 Computable Name: KLConditionCodesPrevention

Danish municipality Prevention condition codes

References

This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 20 concepts

CodeSystemDisplayDefinition
  43f0b6da-11da-4eed-b00b-19b2177690b5urn:oid:1.2.208.176.2.21Håndtere genstande

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til evnen til fysisk at løfte, bære, flytte og håndtere genstande.

  abc0b770-d080-4cc8-851a-aa62556730e6urn:oid:1.2.208.176.2.21Mobilitet og bevægelse

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til mobilitet og det at bevæge sig.

  febbd20d-f5ff-41e7-bf12-dfa0700678e0urn:oid:1.2.208.176.2.21Vægt

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til vægt.

  e3ff3fea-a4ff-4c7b-ad04-f4aad2e67fd3urn:oid:1.2.208.176.2.21Cirkulation

Beskrivelse af ændringer og fund, der opstår som følge af uhensigtsmæssige kredsløbsforandringer.

  e33396bb-019a-4fda-b901-1dbfdea1fc10urn:oid:1.2.208.176.2.21Respiration

Beskrivelse af ændringer og fund, der opstår som følge af uhensigtsmæssige vejrtrækningsforandringer.

  c0ee1cf6-47a9-4523-8fda-a80a13e28e30urn:oid:1.2.208.176.2.21Ernæring

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til indtag af mad og drikke. Fokus på det som borgeren indtager - ud fra et ernæringsperspektiv.

  e7531532-7b7f-4ac0-863a-0b6a4cbe6ce2urn:oid:1.2.208.176.2.21Smerte

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til smerte, samt eventuelle årsager til eller sammenhænge med smerteoplevelsen

  880cdd75-c63a-44a0-a4e4-8209644c8628urn:oid:1.2.208.176.2.21Kontinens

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til urin- og afføringsmønstre

  fab34c19-4805-45af-b961-56099c849744urn:oid:1.2.208.176.2.21Daglige aktiviteter

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til basale aktiviteter i hverdagen. At kunne planlægge, strukturere, administrere og udføre aktiviteter i løbet dagen

  08042057-72f4-4798-a727-75ce6205dc86urn:oid:1.2.208.176.2.21Sociale relationer

Beskrivelse af evne, lyst og vilje til at indgå i sociale relationer og netværk - omfatter familie, det umiddelbare netværk og større fællesskaber.

  57b8979f-cf46-4312-aafa-3a0dd93aa921urn:oid:1.2.208.176.2.21Alkohol

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til alkohol.

  bb7e9e71-73f6-4ec6-a0bf-eaec1e5982b4urn:oid:1.2.208.176.2.21Sundhedskompetencer

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til borgerens evne til at mestre egen situation

  f1f1eee3-a3ea-4ca1-bfa9-ebb381af1a1furn:oid:1.2.208.176.2.21Fysisk aktivitet

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til borgerens fysiske aktivitetsniveau

  1a34ed6c-083b-451f-b8c8-137f99126b0curn:oid:1.2.208.176.2.21Tobak

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til tobaksrygning

  f0b62265-6c83-4239-af97-4d6e9ba9dea7urn:oid:1.2.208.176.2.21Medicin og stoffer

Beskrivelse af ændringer eller fund relateret til uhensigtsmæssig indtagelse af medicin og stoffer.

  f715168e-125b-4d00-8e93-2ca4147ed13furn:oid:1.2.208.176.2.21Spisemønster

Beskrivelse af ændringer og fund vedr. uhensigtsmæssigheder relateret til borgerens spisemønster.

  cb55874a-93d9-45c7-a25a-8ff677c24385urn:oid:1.2.208.176.2.21Søvn og hvile

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til søvn og hvilemønster.

  43ad3091-f684-4d6f-8885-20ecd1cf2255urn:oid:1.2.208.176.2.21Kropsopfattelse

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til kropsopfattelse.

  525b5dd8-d62b-4efa-bf66-262ac47eca5burn:oid:1.2.208.176.2.21Emotionel funktion

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til håndtering af en ændret livssituation med afledte emotionelle udfordringer eller oplevelser.

  0520a107-2bb0-47b8-8856-c53e27607e51urn:oid:1.2.208.176.2.21Kognitiv funktion

Beskrivelse af ændringer og fund relateret til evnen til at forstå, ræsonnere, reflektere.


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code