Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

ValueSet: KLTilstandeKoderHjemmepleje

Official URL: http://fhir.kl.dk/core/ValueSet/KLConditionCodesHomeCare Version: 1.2.0
Active as of 2023-06-07 Computable Name: KLConditionCodesHomeCare

Danish municipality home care condition codes (funktionsevnetilstande)

References

This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 30 concepts

CodeSystemDisplayDefinition
  J1.6urn:oid:1.2.208.176.2.21Spise

Udføre sammensatte handlinger i forbindelse med indtagelse af føde, som er serveret for en, få maden op til munden og spise på en kulturelt accepteret måde, skære eller bryde maden i stykker, åbne flasker og dåser, anvende spiseredskaber, deltage i måltider og i festligheder.

  J1.3urn:oid:1.2.208.176.2.21Af- og påklædning

Udføre sammensatte handlinger i forbindelse med på- og afklædning, at tage fodbeklædning på og af i rækkefølge og i overensstemmelse med den sociale sammenhæng og de klimatiske forhold som f.eks. iføre sig, rette på og afføre sig skjorter, bluser, bukser, undertøj, sarier, kimonoer, strømpebukser, hatte, handsker, frakker, sko, støvler, sandaler og hjemmesko.

  J1.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Kropspleje

Pleje af de dele af kroppen, som behøver anden pleje end vask og tørring f.eks. hud, ansigt, tænder, hår, negle og kønsdele.

  J1.4urn:oid:1.2.208.176.2.21Drikke

Holde fast om en drik, tage drikken op til munden og drikke på en kulturelt accepteret måde, blande, omrøre og skænke drikke op, åbne flasker og dåser, bruge sugerør eller drikke af rindende vand fra en hane eller en kilde; amning.

  J1.7urn:oid:1.2.208.176.2.21Varetage egen sundhed

Sikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske velbefindende ved f.eks. at indtage varieret kost, have passende niveau af fysisk aktivitet, holde sig varm eller afkølet, undgå skader på helbredet, dyrke sikker sex inkl. anvendelse af kondomer, lade sig vaccinere og følge regelmæssige helbredsundersøgelser.

  J1.8urn:oid:1.2.208.176.2.21Gå på toilet

Planlægge og udføre toiletbesøg til udskillelse af affaldsprodukter (menstruation, urin og afføring) og efterfølgende rengøring.

  J1.5urn:oid:1.2.208.176.2.21Fødeindtagelse

Indtagelse og bearbejdning af fødemidler og væsker gennem munden.

  J1.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Vaske sig

Vaske og tørre sig på kroppen og kropsdele med anvendelse af vand og passende rensemidler f.eks. tage bad, brusebad, vaske hænder og fødder, ansigt og hår og tørre sig med håndklæde.

  J2.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Lave mad

Planlægge, tilberede og servere enkle eller sammensatte måltider til sig selv og andre som f.eks. at sammen sætte et måltid, udvælge appetitlig mad og drikke, fremskaffe ingredienser til tilberedning af måltider; forberede mad og drikke til tilberedning, lave varm og kold mad og drikke, servere maden.

  J2.4urn:oid:1.2.208.176.2.21Skaffe sig varer og tjenesteydelser

Vælge, tilvejebringe og transportere varer, som er nødvendige i dagliglivet som f.eks. at vælge, købe, transportere og opbevare mad, drikke, tøj, rengøringsmidler, brændsel, husholdningsgenstande og værktøj; tilvejebringe brugsgenstande og service.

  J2.3urn:oid:1.2.208.176.2.21Udføre daglige rutiner

Udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner eller pligter som f.eks. at overholde tider og lægge planer for særlige aktiviteter i løbet af dagen.

  J2.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Lave husligt arbejde

Holde hus ved at gøre rent, vaske tøj, bruge husholdningsmaskiner, opbevare mad og smide affald ud, f.eks. ved at feje, moppe, tørre borde, vægge og andre overflader af; holde orden i værelser og stuer, i skabe og skuffer; samle, vaske, tørre og stryge tøj; gøre fodtøj rent; bruge kost, børster og støvsuger; bruge vaskemaskine, tørretumbler og strygejern.

  J3.6urn:oid:1.2.208.176.2.21Ændre kropsstilling

Skifte kropsstilling og bevæge sig fra et sted til et andet som f.eks. at flytte sig fra en stol til liggende stilling og skifte til og fra knælende eller hugsiddende stilling.

  J3.5urn:oid:1.2.208.176.2.21Forflytte sig

Flytte sig fra en overflade til en anden som f.eks. at glide hen ad en bænk eller bevæge sig fra seng til stol uden at ændre kroppens stilling.

  J3.4urn:oid:1.2.208.176.2.21Færden i forskellige omgivelser

Gang og færden i forskellige omgivelser som f.eks. at gå mellem rum i huset, inden for en bygning eller ned ad gaden.

  J3.8urn:oid:1.2.208.176.2.21

Bevæge sig til fods skrift for skridt på et underlag, således at den ene fod hele tiden hviler på underlaget, som når man slentrer, går forlæns, baglæns eller sidelæns.

  J3.9urn:oid:1.2.208.176.2.21Udholdenhed

Funktioner bestemmende for respiratorisk og kardiovaskulær kapacitet, som er nødvendig ved fysisk anstrengelse.

  J3.7urn:oid:1.2.208.176.2.21Muskelstyrke

Kraften som opstår ved kontraktion af en muskel eller en muskelgruppe.

  J3.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Løfte og bære

Løfte en genstand op og flytte noget fra et sted til et andet som f.eks. at løfte en kop eller bære et barn fra et rum til et andet.

  J3.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Bevæge sig omkring

Bevæge sig fra et sted til et andet på andre måder end ved at gå som f.eks. ved at klatre over en sten, løbe ned ad en gade, hoppe, springe, slå kolbøtter eller rende rundt om genstande.

  J3.3urn:oid:1.2.208.176.2.21Bruge transportmidler

Bruge transportmidler som passager til at færdes omkring som f.eks. at blive kørt i en bil eller køre med bus, rickshaw, hestetrukken vogn, private eller offentlig taxi, bus, tog, sporvogn, undergrundsbane, skib eller fly.

  J4.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Anvende kommunikationsudstyr og -teknikker

Anvende udstyr, teknikker og andre midler med kommunikationsformål som f. eks. at ringe til en ven.

  J4.6urn:oid:1.2.208.176.2.21Energi og handlekraft

Overordnede mentale funktioner af fysiologiske og psykologiske art, som får personen til at opnå tilfredsstillelse af specifikke behov og overordnede mål på en vedholdende måde.

  J4.3urn:oid:1.2.208.176.2.21Orienteringsevne

Overordnede mentale funktioner bestemmende kendskab til og konstatering af relationerne til en selv, til andre, til tid, sted og andre omgivelser.

  J4.8urn:oid:1.2.208.176.2.21Problemløsning

Løsning af spørgsmål eller situationer ved at identificere og analysere emner, udvikle muligheder og løsninger, evaluere mulige virkninger af løsninger og gennemføre en valgt løsning som f.eks. ved løsning af en uoverensstemmelse mellem to personer.

  J4.2urn:oid:1.2.208.176.2.21Hukommelse

Specifikke mentale funktioner bestemmende for registrering, lagring genkaldelse af information efter behov.

  J4.4urn:oid:1.2.208.176.2.21Overordnede kognitive funktioner

Specifikke mentale funktioner først og fremmest knyttet til hjernens pandelapper omfattende kompleks målrettet adfærd som beslutningstagning, abstrakt tænkning, planlægning og gennemførelse af planer, mental fleksibilitet og tilpasning af adfærden efter omstændighederne, såkaldte eksekutive funktioner.

  J4.5urn:oid:1.2.208.176.2.21Følelsesfunktioner

Specifikke mentale funktioner forbundet med følelser og affektive komponenter i sindet.

  J4.7urn:oid:1.2.208.176.2.21Tilegne sig færdigheder

Udvikle basale og komplekse kompetencer i sammensatte handlinger eller opgaver med det formål at påbegynde og gennemføre erhvervelsen af en færdighed, som f.eks. håndtering af værktøj eller spil som skak.

  J5.1urn:oid:1.2.208.176.2.21Have lønnet beskæftigelse

Deltage i alle aspekter af et arbejde, erhverv eller anden form for beskæftigelse som ansat på fuldtid eller deltid eller som selvstændig som f.eks. at søge et arbejde og få det, udføre de nødvendige opgaver i jobbet, møde på arbejde til tiden, lede andre arbejdere eller selv blive ledet, udføre de nødvendige opgaver alene eller i gruppe.


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code