Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

ValueSet: KLTilstandADKoderFFB

Official URL: http://fhir.kl.dk/core/ValueSet/KLConditionADCodesFFB Version: 1.2.0
Active as of 2023-06-07 Computable Name: KLConditionADCodesFFB

Danish municipality FFB condition codes for Activities and Participation

References

This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)

Logical Definition (CLD)

 

Expansion

This value set contains 31 concepts

CodeSystemDisplayDefinition
  3f9da5ac-9686-4eeb-b517-b46e17fcb1d7urn:oid:1.2.208.176.2.22Indgå i samspil og kontakt

handling, som består i at indgå i enkle eller komplekse relationer med mennesker på en måde, der er kontekstuelt og socialt passende

  dcc6bb77-45af-4625-9c4d-7d7878307220urn:oid:1.2.208.176.2.22Deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter

handling, der består i at deltage i organiseret socialt liv uden for familien, i lokalsamfundet, i det sociale liv og som medborger

  4c082610-b122-4019-96f2-1061e287445eurn:oid:1.2.208.176.2.22Varetage relationer til netværk

handling, der består i at skabe og opretholde et netværk

  8888edfa-642b-4329-9fe3-a9b180e6d3f4urn:oid:1.2.208.176.2.22Varetage uddannelse

handling, der består i deltagelse i et struktureret kompetencegivende undervisningsforløb, der kvalificerer modtageren til fortsat uddannelse eller til at udøve et bestemt erhverv eller udføre en bestemt opgave

  fd4b8dd3-5c4b-4257-8c13-ea045617d2f6urn:oid:1.2.208.176.2.22Varetage bolig

handling, der består i at leje eller købe, møblere, indrette og fastholde et hus, en lejlighed eller anden bolig

  8bef71de-55b5-47fe-b438-18ac769106b3urn:oid:1.2.208.176.2.22Håndtere post

handling, der omfatter at tjekke, om der er fysisk eller digital post, at reagere på post og følge op herpå

  70443014-3faf-402d-abcf-396bfad32eb9urn:oid:1.2.208.176.2.22Varetage økonomi

handling, der består i at varetage opgaver i relation til ens økonomi

  685e8517-2f5c-4ef8-a7c4-fa2d008fdd9durn:oid:1.2.208.176.2.22Varetage beskæftigelse

handling, der består i at deltage i alle aspekter af et arbejde, erhverv eller anden form for beskæftigelse som ansat på fuldtid eller deltid eller som selvstændig

  9bbbffef-c404-4ea3-a927-cd22d8027e6durn:oid:1.2.208.176.2.22Forstå meddelelser

handling, der består i at forstå bogstavelige og underforståede meninger i talesprog eller i meddelelser, som formidles med fagter, symboler og tegninger i formaliseret tegnsprog eller på skrift

  986898d0-e2e5-4afa-9cb3-ee7aecaa0143urn:oid:1.2.208.176.2.22Samtale

handling, der består i at indlede, opretholde og afslutte udveksling af tanker og ideer frembragt enten i talesprog, tegnsprog eller med andre sprog mellem en eller flere personer

  2ba29098-a527-43d5-b858-4c5353669f42urn:oid:1.2.208.176.2.22Fremstille meddelelser

handling, der består i at fremsætte meddelelser med bogstavelige og underforståede betydninger mundtligt eller ved at anvende fagter, tegn, tegninger eller formaliseret tegnsprog eller skrift

  a80e8f96-18ba-4ee4-9496-d3ce882c2f85urn:oid:1.2.208.176.2.22Anvende kommunikationsudstyr- og teknikker

handling, der består i at anvende udstyr og teknikker med kommunikationsformål

  b947f321-7cdb-4b33-9653-f3ff800572b0urn:oid:1.2.208.176.2.22Lave mad

handling, der består i at planlægge, tilberede og servere enkle eller sammensatte måltider

  bd67597b-e80f-427f-8cf9-79d01eff91fcurn:oid:1.2.208.176.2.22Vaske tøj

handling, der består i at holde ens tøj rent ved at vaske det, når det trænger

  8f32c948-41c4-49d7-8913-cdeede2e7fe1urn:oid:1.2.208.176.2.22Gøre rent

handling, der består i at holde ens nære fysiske omgivelser rene og hygiejniske

  58ef570c-1c1e-47be-8bfd-26ed99825762urn:oid:1.2.208.176.2.22Udvise hjælp og omsorg for andre

handling, der består i at hjælpe medlemmer i husstanden og andre

  4a51d7a7-61e7-48fa-a1d5-9d26337c6c38urn:oid:1.2.208.176.2.22Passe ejendele

handling, der består i at vedligeholde og reparere personlige ejendele

  01770afa-cd17-41fe-a966-b8895e4d55d8urn:oid:1.2.208.176.2.22Købe ind

handling, der består i at købe varer og serviceydelser, som er nødvendige i dagligdagen

  464a2ab6-a7df-4b3a-b74d-7873f4cfe668urn:oid:1.2.208.176.2.22Spise

handling af sammensat karakter i forbindelse med indtagelse af føde, som er serveret for en, herunder at få maden op til munden og spise på en kulturelt accepteret måde

  347aa085-4fe2-411f-ac56-5693d164adc3urn:oid:1.2.208.176.2.22Klæde sig af og på

handling, der består i at tage tøj og sko af og på i rækkefølge og i overensstemmelse med den sociale sammenhæng og de klimatiske forhold

  14615a09-bd94-4602-b43a-f6d3d3f9801durn:oid:1.2.208.176.2.22Drikke

handling, der består i at holde fast om en drik, tage drikken op til munden og drikke på en kulturelt accepteret måde

  885400cc-dd71-479e-8993-3fc48fdd6710urn:oid:1.2.208.176.2.22Vaske sig

handling, der består i at vaske og tørre sig på kroppen og kropsdele med anvendelse af vand og passende rensemidler

  b3939f0b-43d9-4e8c-bb2e-50ff8bb7ed03urn:oid:1.2.208.176.2.22Pleje sin krop

handling, der består i at pleje de dele af kroppen, som behøver anden pleje end vask og tørring

  3a748135-98a8-416a-808d-bff88a8e40eeurn:oid:1.2.208.176.2.22Dyrke interesse

handling, der består i at bruge tid og energi på en bestemt aktivitet eller ting, som man er optaget af

  28fbf17e-bca3-45e1-be35-553e3d91f1b7urn:oid:1.2.208.176.2.22Varetage sin seksualitet

handling, der vedrører udlevelsen af en persons seksualitet

  94fb3ea0-92cf-43b1-929b-c95e6fb739a1urn:oid:1.2.208.176.2.22Gå på toilettet

handling, der består i at planlægge og udføre toiletbesøg til udskillelse af affaldsprodukter og efterfølgende rengøring

  4a58417e-9a75-43f2-9763-66505050159furn:oid:1.2.208.176.2.22Varetage egen sundhed

handling, der består i at sikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske velbefindende.

  759ddc8e-57c0-4aa6-8d32-14d8eb51c5ddurn:oid:1.2.208.176.2.22Ændre og opretholde kropsstilling

handling, der består i at skifte kropsstilling eller holde kroppen i samme stilling efter behov

  320c9aa6-630e-4695-bba2-29ea808fad24urn:oid:1.2.208.176.2.22Bære, flytte og håndtere genstande

handling, der består i at løfte en genstand op og flytte noget fra et sted til et andet ved hjælp af hænder, arme eller ben

  4977ce08-df4d-4c09-8e03-c2a563862e68urn:oid:1.2.208.176.2.22Gå og bevæge sig

handling, der består i at bevæge sig fra et sted til et andet i forskellige omgivelser

  eff3385d-01fa-4c9c-9850-52e179243f21urn:oid:1.2.208.176.2.22Færdes med transportmidler

handling, der består i at bruge transportmidler som passager eller chauffør til at komme omkring


Explanation of the columns that may appear on this page:

Level A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies
System The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere)
Code The code (used as the code in the resource instance)
Display The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application
Definition An explanation of the meaning of the concept
Comments Additional notes about how to use the code