Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

Example ServiceRequest: Intern henvendelse efter opfølgning

Generated Narrative: ServiceRequest

Resource ServiceRequest "InternHenvendelseEfterOpfolgning"

Profile: ServiceRequest

RequesterType: Hjemmeplejen (FSIII#A4)

status: active

intent: proposal

code: Hjemmepleje (CareSocialCodes#ad865929-7363-4b2d-a271-01993181fbaf)

orderDetail: Mobilitet (FSIII#H1.4), RH Hverdagens aktiviteter (FSIII#H2.2)

subject: Patient/Mark " JENSEN"

authoredOn: 2020-04-11

requester: Practitioner/HanneFraVisitationenAalborg " SIMONSEN"

reasonCode: Sidste opfølgning på Marks hjemmepleje viste behov for revisitation fordi funktionsevnen er blevet bedre, særligt ift. mobilitet. Der skal ses på om nogle af §83 indsatserne, med fordel kan gøres til §83a for yderligere at styrke hverdags rehabiliteringsindsatsen og dermed borgers funktionsniveau. ()

reasonReference: Observation/MarkHjemmeplejeRevisitation