Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

Example ServiceRequest: Henvendelse mor social indsats

Generated Narrative: ServiceRequest

Resource ServiceRequest "HenvendelseFraMorVedrSocialIndsats"

Profile: ServiceRequest

RequesterType: Pårørende (FSIII#A2)

SubjectConsentToLiaising: indforstået (CareSocialCodes#e67035da-9179-466b-99ad-ea86835d38c9)

status: active

intent: proposal

code: Social indsats (CareSocialCodes#4a297733-4d66-4726-a933-590d55cf91e0)

orderDetail: Midlertidigt ophold (FFB#80aa8ea7-4ad8-405f-876a-4c0f89fde06a), Støtte til daglige opgaver i hjemmet (FFB#638f44df-6bf2-47f8-9935-b8fdc83e5bf5)

subject: Patient/Andreas " HANSEN"

authoredOn: 2020-06-23

requester: Organization/SocialOgSundhedMorsoe "Social og Sundhed, Morsø Kommune"

reasonCode: Andreas er udviklingshæmmet og bor pt. hjemme hos sin mor. Moderen har fået svær gigt og har derfor ikke mulighed for at have ham boende længere, og Andreas ønsker derfor at komme i et botilbud. ()

reasonReference: Condition/AndreasMaalgruppeUdviklingshamning