Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

: Mentale funktioner Mads, borgerperspektiv - XML Representation

Raw xml | Download<Observation xmlns="http://hl7.org/fhir">
 <id value="MentalInformationMads"/>
 <meta>
  <profile
       value="http://fhir.kl.dk/core/StructureDefinition/KLCommonCareSocialMatterOfInterest"/>
 </meta>
 <text>
  <status value="extensions"/>
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><b>Generated Narrative: Observation</b><a name="MentalInformationMads"> </a></p><div style="display: inline-block; background-color: #d9e0e7; padding: 6px; margin: 4px; border: 1px solid #8da1b4; border-radius: 5px; line-height: 60%"><p style="margin-bottom: 0px">Resource Observation &quot;MentalInformationMads&quot; </p><p style="margin-bottom: 0px">Profile: <a href="StructureDefinition-KLCommonCareSocialMatterOfInterest.html">MatterOfInterest</a></p></div><p><b>MatterOfInterestInformer</b>: Borger <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> (<a href="http://fhir.kl.dk/term/1.0.0/CodeSystem-CareSocialCodes.html">CareSocialCodes</a>#25b4e705-2e9a-47a2-b11a-c829316b9d3a)</span></p><p><b>status</b>: final</p><p><b>code</b>: Mentale funktioner <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> (<a href="http://fhir.kl.dk/term/1.0.0/CodeSystem-FFB.html">FFB</a>#25c5c614-305f-46cd-9891-55d564fc30cf)</span></p><p><b>subject</b>: <a href="Patient-Mads.html">Patient/Mads</a> &quot; SØRENSEN&quot;</p><p><b>effective</b>: 2020-12-12 13:16:19-0400</p><p><b>performer</b>: <a href="Practitioner-KristinaFraVoksensocialomraadet.html">Practitioner/KristinaFraVoksensocialomraadet</a> &quot; JENSEN&quot;</p><p><b>value</b>: Besøg hos Mads, hvor hans mor, Malene, deltager, 3.
september 20xx: Mads fortæller, at han har svært ved at holde orden og have styr
på sine ting. Han vil gerne have noget af ”det der struktur”. Han
fortæller, at han bliver meget gal, når han bliver presset og ikke
kan overskue, det han skal. Så får han ondt bag i hovedet, og det
er som om, han ikke kan tænke. Det kan også ske, hvis andre ikke
behandler ham ordentligt eller ikke forstår ham <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> ()</span></p></div>
 </text>
 <extension
       url="http://fhir.kl.dk/core/StructureDefinition/MatterOfInterestInformer">
  <valueCodeableConcept>
   <coding>
    <system value="http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/CareSocialCodes"/>
    <code value="25b4e705-2e9a-47a2-b11a-c829316b9d3a"/>
   </coding>
  </valueCodeableConcept>
 </extension>
 <status value="final"/>
 <code>
  <coding>
   <system value="urn:oid:1.2.208.176.2.22"/>
   <code value="25c5c614-305f-46cd-9891-55d564fc30cf"/>
   <display value="Mentale funktioner"/>
  </coding>
 </code>
 <subject>
  <reference value="Patient/Mads"/>
 </subject>
 <effectiveDateTime value="2020-12-12T13:16:19-04:00"/>
 <performer>
  <reference value="Practitioner/KristinaFraVoksensocialomraadet"/>
 </performer>
 <valueCodeableConcept>
  <text
     value="Besøg hos Mads, hvor hans mor, Malene, deltager, 3.
september 20xx: Mads fortæller, at han har svært ved at holde orden og have styr
på sine ting. Han vil gerne have noget af ”det der struktur”. Han
fortæller, at han bliver meget gal, når han bliver presset og ikke
kan overskue, det han skal. Så får han ondt bag i hovedet, og det
er som om, han ikke kan tænke. Det kan også ske, hvis andre ikke
behandler ham ordentligt eller ikke forstår ham"/>
 </valueCodeableConcept>
</Observation>