Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

: Marks Hjemmepleje Revisitation - TTL Representation

Raw ttl | Download


@prefix fhir: <http://hl7.org/fhir/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sct: <http://snomed.info/id/> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

# - resource -------------------------------------------------------------------

 a fhir:Observation ;
 fhir:nodeRole fhir:treeRoot ;
 fhir:id [ fhir:v "MarkHjemmeplejeRevisitation"] ; # 
 fhir:meta [
  ( fhir:profile [
fhir:v "http://fhir.kl.dk/core/StructureDefinition/KLCommonCareSocialFollowUp"^^xsd:anyURI ;
fhir:link <http://fhir.kl.dk/core/StructureDefinition/KLCommonCareSocialFollowUp>   ] )
 ] ; # 
 fhir:text [
fhir:status [ fhir:v "generated" ] ;
fhir:div "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><p><b>Generated Narrative: Observation</b><a name=\"MarkHjemmeplejeRevisitation\"> </a></p><div style=\"display: inline-block; background-color: #d9e0e7; padding: 6px; margin: 4px; border: 1px solid #8da1b4; border-radius: 5px; line-height: 60%\"><p style=\"margin-bottom: 0px\">Resource Observation &quot;MarkHjemmeplejeRevisitation&quot; </p><p style=\"margin-bottom: 0px\">Profile: <a href=\"StructureDefinition-KLCommonCareSocialFollowUp.html\">FollowUp</a></p></div><p><b>status</b>: final</p><p><b>code</b>: Evaluation of care plan (procedure) <span style=\"background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki\"> (<a href=\"https://browser.ihtsdotools.org/\">SNOMED CT</a>#712744002)</span></p><p><b>subject</b>: <a href=\"Patient-Mark.html\">Patient/Mark</a> &quot; JENSEN&quot;</p><p><b>effective</b>: 2020-04-11</p><p><b>performer</b>: <a href=\"Practitioner-HanneFraVisitationenAalborg.html\">Practitioner/HanneFraVisitationenAalborg</a> &quot; SIMONSEN&quot;</p><p><b>value</b>: Borgers funktionsevne er blevet bedre, særligt ift. mobilitet. Der skal ses på om nogle af §83 indsatserne, med fordel kan gøres til §83a for yderligere at styrke hverdags rehabiliteringsindsatsen og dermed borgers funktionsniveau. <span style=\"background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki\"> (<a href=\"http://fhir.kl.dk/term/1.0.0/CodeSystem-FSIII.html\">FSIII</a>#E4 &quot;revisitation&quot;)</span></p></div>"
 ] ; # 
 fhir:status [ fhir:v "final"] ; # 
 fhir:code [
  ( fhir:coding [
a sct:712744002 ;
fhir:system [ fhir:v "http://snomed.info/sct"^^xsd:anyURI ] ;
fhir:code [ fhir:v "712744002" ]   ] )
 ] ; # 
 fhir:subject [
fhir:reference [ fhir:v "Patient/Mark" ]
 ] ; # 
 fhir:effective [ fhir:v "2020-04-11"^^xsd:date] ; # 
 fhir:performer ( [
fhir:reference [ fhir:v "Practitioner/HanneFraVisitationenAalborg" ]
 ] ) ; # 
 fhir:value [
a fhir:CodeableConcept ;
  ( fhir:coding [
fhir:system [ fhir:v "urn:oid:1.2.208.176.2.21"^^xsd:anyURI ] ;
fhir:code [ fhir:v "E4" ] ;
fhir:display [ fhir:v "revisitation" ]   ] ) ;
fhir:text [ fhir:v "Borgers funktionsevne er blevet bedre, særligt ift. mobilitet. Der skal ses på om nogle af §83 indsatserne, med fordel kan gøres til §83a for yderligere at styrke hverdags rehabiliteringsindsatsen og dermed borgers funktionsniveau. " ]
 ] . #