Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

: Andreas indsatsformål ifm ny indsats - TTL Representation

Raw ttl | Download


@prefix fhir: <http://hl7.org/fhir/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

# - resource -------------------------------------------------------------------

 a fhir:Goal ;
 fhir:nodeRole fhir:treeRoot ;
 fhir:id [ fhir:v "AndreasIndsatsformaal2"] ; # 
 fhir:meta [
  ( fhir:profile [
fhir:v "http://fhir.kl.dk/core/StructureDefinition/KLCommonCareSocialPurpose"^^xsd:anyURI ;
fhir:link <http://fhir.kl.dk/core/StructureDefinition/KLCommonCareSocialPurpose>   ] )
 ] ; # 
 fhir:text [
fhir:status [ fhir:v "generated" ] ;
fhir:div "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><p><b>Generated Narrative: Goal</b><a name=\"AndreasIndsatsformaal2\"> </a></p><div style=\"display: inline-block; background-color: #d9e0e7; padding: 6px; margin: 4px; border: 1px solid #8da1b4; border-radius: 5px; line-height: 60%\"><p style=\"margin-bottom: 0px\">Resource Goal &quot;AndreasIndsatsformaal2&quot; </p><p style=\"margin-bottom: 0px\">Profile: <a href=\"StructureDefinition-KLCommonCareSocialPurpose.html\">Goal - Purpose</a></p></div><p><b>lifecycleStatus</b>: active</p><p><b>category</b>: Indsatsformål <span style=\"background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki\"> (<a href=\"http://fhir.kl.dk/term/1.0.0/CodeSystem-CareSocialCodes.html\">CareSocialCodes</a>#424827b1-23aa-4848-962b-56ee47def560)</span></p><p><b>description</b>: understøtte Andreas i selv at tilegne sig færdigheder, der gør at han kan have kontakt med andre både ift. at samarbejdende om praktiske ting og ift klare almindelige sociale situationer som fx at se film eller spise med en gruppe af jævnaldrende. Desuden at holde orden på sit eget værelse, så han undgår frustration over ikke at kunne finde sine ting. <span style=\"background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki\"> ()</span></p><p><b>subject</b>: <a href=\"Patient-Andreas.html\">Patient/Andreas</a> &quot; HANSEN&quot;</p><p><b>expressedBy</b>: <a href=\"Practitioner-BirteFraVisitationenMorsoe.html\">Practitioner/BirteFraVisitationenMorsoe</a> &quot; MATHIASSEN&quot;</p></div>"
 ] ; # 
 fhir:lifecycleStatus [ fhir:v "active"] ; # 
 fhir:category ( [
  ( fhir:coding [
fhir:system [ fhir:v "http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/CareSocialCodes"^^xsd:anyURI ] ;
fhir:code [ fhir:v "424827b1-23aa-4848-962b-56ee47def560" ] ;
fhir:display [ fhir:v "Indsatsformål" ]   ] )
 ] ) ; # 
 fhir:description [
fhir:text [ fhir:v "understøtte Andreas i selv at tilegne sig færdigheder, der gør at han kan have kontakt med andre både ift. at samarbejdende om praktiske ting og ift klare almindelige sociale situationer som fx at se film eller spise med en gruppe af jævnaldrende. Desuden at holde orden på sit eget værelse, så han undgår frustration over ikke at kunne finde sine ting." ]
 ] ; # 
 fhir:subject [
fhir:reference [ fhir:v "Patient/Andreas" ]
 ] ; # 
 fhir:expressedBy [
fhir:reference [ fhir:v "Practitioner/BirteFraVisitationenMorsoe" ]
 ] . #