Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

: Andreas indsatsformål - XML Representation

Raw xml | Download<Goal xmlns="http://hl7.org/fhir">
 <id value="AndreasIndsatsformaal"/>
 <meta>
  <profile
       value="http://fhir.kl.dk/core/StructureDefinition/KLCommonCareSocialPurpose"/>
 </meta>
 <text>
  <status value="generated"/>
  <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><b>Generated Narrative: Goal</b><a name="AndreasIndsatsformaal"> </a></p><div style="display: inline-block; background-color: #d9e0e7; padding: 6px; margin: 4px; border: 1px solid #8da1b4; border-radius: 5px; line-height: 60%"><p style="margin-bottom: 0px">Resource Goal &quot;AndreasIndsatsformaal&quot; </p><p style="margin-bottom: 0px">Profile: <a href="StructureDefinition-KLCommonCareSocialPurpose.html">Goal - Purpose</a></p></div><p><b>lifecycleStatus</b>: active</p><p><b>category</b>: Indsatsformål <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> (<a href="http://fhir.kl.dk/term/1.0.0/CodeSystem-CareSocialCodes.html">CareSocialCodes</a>#424827b1-23aa-4848-962b-56ee47def560)</span></p><p><b>description</b>: Andreas ønsker en hverdag med venner og aktiviteter, så han har noget at stå op til og søde mennesker at være sammen med. Det er vigtigt for ham at være ren og pæn, og selv stå for det i videst mulig omfang. <span style="background: LightGoldenRodYellow; margin: 4px; border: 1px solid khaki"> ()</span></p><p><b>subject</b>: <a href="Patient-Andreas.html">Patient/Andreas</a> &quot; HANSEN&quot;</p><p><b>expressedBy</b>: <a href="Practitioner-BirteFraVisitationenMorsoe.html">Practitioner/BirteFraVisitationenMorsoe</a> &quot; MATHIASSEN&quot;</p></div>
 </text>
 <lifecycleStatus value="active"/>
 <category>
  <coding>
   <system value="http://fhir.kl.dk/term/CodeSystem/CareSocialCodes"/>
   <code value="424827b1-23aa-4848-962b-56ee47def560"/>
   <display value="Indsatsformål"/>
  </coding>
 </category>
 <description>
  <text
     value="Andreas ønsker en hverdag med venner og aktiviteter, så han har noget at stå op til og søde mennesker at være sammen med. Det er vigtigt for ham at være ren og pæn, og selv stå for det i videst mulig omfang."/>
 </description>
 <subject>
  <reference value="Patient/Andreas"/>
 </subject>
 <expressedBy>
  <reference value="Practitioner/BirteFraVisitationenMorsoe"/>
 </expressedBy>
</Goal>