Implementation Guide for fælleskommunal informationsmodel
1.2.0 - release

This page is part of the KLCore (v1.2.0: Release) based on FHIR R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions

Example CarePlan: Andreas midlertidigt ophold

Generated Narrative: CarePlan

Resource CarePlan "FFBIndsats"

Profile: CarePlan

status: active

intent: order

category: Social indsats (CareSocialCodes#4a297733-4d66-4726-a933-590d55cf91e0)

description: Andreas plan for midlertidigt ophold omfatter socialpædagogiske tiltag, med fokus på at klare sig selv i hverdagsaktiviteter, og opbygge relationer til personale og de andre beboere. Ved indsatsens afslutning skal Andreas genvurderes mhp. at finde en permanent løsning, der tilsvarer Andreas funktionsniveau.

subject: Patient/Andreas " HANSEN"

period: 2020-07-07 --> (ongoing)

created: 2020-07-06

author: Organization/SocialOgSundhedMorsoe "Social og Sundhed, Morsø Kommune"

careTeam: CareTeam/MidlertidigtOpholdBotilbuddetHvidbjerghus

addresses: Condition/AndreasMaalgruppeUdviklingshamning

goal: Goal/AndreasIndsatsformaal

activity

outcomeReference: Observation/AndreasStottebehov

Details

-CodeStatus
*evaluering (CareSocialCodes#95ec4535-8fe8-4296-867c-35de421794cf)completed